Jarní deště na Titanu

Rovníkové mraky na Titanu. Snímek sondy Cassini z 18. října 2010 zachycuje přivrácenou polokouli s oblastmi Fensal, Aztlan a Quivira. Nad hlavním pásem oblaků je vidět kráter Sinlap. Zdroj: NASA/JPL/SSI

Saturnův měsíc Titan zažívá střídání ročních období, podobně jako naše vlastní planeta, jen 30x pomaleji. V době příletu sondy Cassini vládlo jižní léto. Srážková činnost se soustředila na osluněné jižní polokouli, a to zejména v okolí pólu a ve středních šířkách. Ve vzestupných proudech teplého vzduchu tu vznikala bouřková mračna, plnící přívalová řečiště a vyschlá jezerní dna kapalnými uhlovodíky. Jak se ale Slunce posouvá k severu, mění se rozložení teplot i systémy cirkulace v atmosféře, a srážková činnost se posouvá k severu, do jindy vyprahlé oblasti velkých písečných moří okolo rovníku.

 

Celý článek naleznete na Vzdalenesvety.cz.

 

Související články:

Saturnův měsíc Enceladus má neobjasněný zdroj vnitřní energie, 11. 3 . 2011
Deset největších novinek na Saturnu za minulý rok (2), 27. 2. 2011
Deset největších novinek na Saturnu za minulý rok (1), 20. 2. 2011
Šumivý oceán pod povrchem Enceladu, 1. 2. 2011
Bouřlivý prosinec na planetě Saturn, 29. 12. 2010
Příspěvek amatérských pozorování ke studiu bouří na Saturnu, 20. 11. 2010

Comments are closed.