Sluneční cyklus č. 24 se rozbíhá

Slunce 11. 3. 2011 se skupinami slunečních skvrn. Zdroj: SOHO.

Během několika jasných dní (které byly doprovázené výbornou dohledností, až 70 km) jsme měli možnost pozorovat Slunce. Po dlouhém a hlubokém minimu, kdy bylo beze skvrn, se objevila skupina výrazných, velkých skvrn, signalizující, že cyklus č. 24 je na postupu. I dalekohledy je možné vidět Slunce jen za jasného počasí – prostřednictvím internetu však můžeme vidět aktuální stav Slunce i při zatažené obloze.

Během cyklu č. 24 bude viditelný povrch Slunce porvé monitorován pomocí nových kosmických observatoří. Při minulém cyklu byla (vedle pozemských observatoří) v činnosti pouze družice SOHO, zatímco dnes sledují Slunce také Solar Dynamic Observatory a dvojice družic STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory). Tyto sondy umožňují získávat také helioseismologická data. Data získaná těmito sondami umožní zpřesnit předpovědi slunečních minim. Více o slunečních minimech a jejich nepravidelnosti jsme uvedli v článku Příčina chybějících slunečních skvrn odhalena.

Následující 2 odstavce stručně popisují zmíněné sondy SDO a STEREO (podrobnosti najdete v angličtině na Wikipedii nebo na oficiálních stránkách těchto sond, viz Odkazy).

 

Solar Dynamics Observatory

Umělecké znázornění SDO při pozorování Slunce z oběžné dráhy kolem Země. Zdroj: NASA/Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab.

Solar Dynamics Observatory (SDO) je kosmická družicová observatoř NASA, která má pozorovat Slunce po dobu 5 let. Družice byla vynesena na oběžnou dráhu 11. 2. 2010. SDO je součástí programu Living with a Star (LWS). Cílem programu LWS je zlepšit naše porozumění těm procesům odehrávajícím se na Slunci, a v návaznosti na to na Zemi, které ovlivňují lidský život a lidskou společnost. Cílem samotné SDO je porozumět vlivu Slunce na Zemi blízké okolí Země prostřednictvím studia atmosféry Slunce s vysokým rozlišením a v mnoha vlnových délkách najednou. SDO bude zkoumat způsob vytváření a strukturu magnetického pole Slunce. Podrobná znalost magnetického pole Slunce je důležitá k přesnému porozumění, jak se v magnetickém poli akumuluje energie, a jakým způsobem je distribuována dále do heliosféry a kosmického prostoru formou slunečního větru, vysokoenergetických částic a variací sluneční konstanty (tj. energie dopadající na 1 m2 na Zemi).

 

STEREO

Jedna ze 2 sond STEREO. Zdroj: Wikipedia.

STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) je kosmická mise určená k pozorování Slunce. Je tvořena dvěma moduly, které obíhají přímo kolem Slunce s oběžnou dobou stejnou jako Země a po téměř kruhových drahách. Jejich žádoucí umístění je takové, aby se jedna nacházela 45° „před“ Zemí, druhá 45° „za“ Zemí. Tak by sondy byly od sebe na dráze vzdálené 90°, což by umožnilo společně snímkovat Slunce stereoskopicky. Moduly mise STEREO byly vypuštěny v říjnu 2006 a po složitých manévrech, využívajících gravitaci Země, Slunce a Měsíce a vlastní tryskový pohon navedeny na heliocentrickou dráhu. Moduly zatím nejsou v definitivní poloze; jejich postavení vůči Slunci a Zemi se mění. 6. února 2011 byly od sebe vzdálené 180°, což umožnilo pořídit snímek téměř celého Slunce v jediném okamžiku (i když ne stereoskopický). Díky současnému snímkování Slunce z více směrů bude mise STEREO schopna sledovat různé děje na Slunci mnohem komplexněji než pozemské observatoře nebo družice na oběžné dráze kolem Země. O tom, jak byl snímek celého Slunce pořízen, se lze více dočíst v článku How STEREO Views the Entire Sun.

 

Čeká nás více polárních září

Nárůst sluneční aktivity slibuje vedle většího počtu slunečních skvrn také větší pravděpodobnost výskytu polárních září, a to nejen v severských zemích, ale i v České republice. Polární záře jsou výsledkem interakce proudu vysokoenergetických částic přicházejících ze Slunce s vysokými vrstvami zemské atmosféry (80 až 1000 km, nejčastěji kolem 100 km). Země i zemská atmosféra jsou sice před těmito částicemi chráněny magnetickým polem Země. V období vysoké sluneční aktivity však přibývá takových vysokoenergetických částic, které dokážou magnetickým polem Země proniknout hlouběji, a ve vysoké zemské atmosféře ionisovat atomy plynů, ze kterých se atmosféra skládá. Přitom vzniká charakteristické záření, které pozorujeme jako polární záři. Předpovědi polárních září můžete najít na http://ukazy.astro.cz.

 

O d k a z y

Program Living with a Star
SOHO
Solar Dynamic Observatory (oficiální stránka)
Solar Dynamic Observatory (Wikipedia)
Solar TErrestrial RElations Observatory (oficiální stránka)
Solar TErrestrial RElations Observatory (Wikipedia)
http://spaceweather.com/
Příčina chybějících slunečních skvrn odhalena

Comments are closed.