Zákryt hvězdy planetkou v noci 13.-14. března

Pás totality pro zákryt hvězdy 2UCAC 24137662 planetkou (168) Sybilla 14. března 2011.

V noci z 13. na 14. 3. 2001 nastane zákryt hvězdy planetkou, jehož pás totality leží sice mimo Českou republiku, ale blízko jejích hranic (prochází Maďarskem a Rakouskem). Není vyloučeno, že v důsledku poruch dráhy planetky může být nakonec pás totality posunutý a zákryt bude možné v České republice přece jen pozorovat. Zákryt nastane 14. března 2011 ve 3 h 17 min UT (4 h 17 min SEČ). Planetka (168) Sybilla o průměru 148 km zakryje hvězdu 2UCAC 24137662 v souhvězdí Hadonoše. Hvězda má jasnost +12,7 mag. Při zákrytu poklesne její jasnost o 1,7 mag. Pokles bude trvat maximálně 16,6 sekundy. K pozorování je zapotřebí dostatečně velký dalekohled: takový, aby jím byla zakrývaná hvězda za normální okolností bezpečně viditelná okem (případně CCD-kamerou). Pro vizuální pozorování by dalekohled měl mít průměr nejméně 25, ale raději 30 cm. Přesné údaje o zákrytu najdete na stránce http://hvr.cz/zakryty/predpovedi/216/.

Více o zákrytech a jejich významu v astronomii se můžete dočíst v samostatném článku.

V České republice se zákryty zabývá především Zákrytová a astrometrická sekce České astronomické společnosti. Sekce sídlí na Hvězdárně v Rokycanech a pravidelně vydává Zákrytový zpravodaj. Návod, jak takové pozorování provést a kam posílat svoje pozorování, najdete na stránce Zákrytové a astrometrické sekce: http://hvr.cz/zakryty/navod/.

Zdroj:

Hvězdárna v Rokycanech,
Zákrytová a astrometrická sekce ČAS.

Comments are closed.