Gravitační pole Země známe přesněji než dříve

Trojrozměrný diagram gravitačního pole Země se zvýrazněnými rozdíly v gravitaci. Zdroj: ESA.

Sonda GOCE Evropské kosmické agentury ESA shromáždila po 2 letech na oběžné dráze dostatek dat na to, aby bylo možné vytvořit model gravitačního pole Země s dosud nebývalou přesností. Země není ideálně kulatá: kromě toho, že v důsledku rotace se její tvar blíží spíše zploštělému elipsoidu, je i jinak nepravidelná. Tvarovým nepravidelnostem a nehomogenitám ve složení odpovídá ne zcela pravidelné rozložení intenzity gravitačního pole. Kdyby Země byla celá pokryta oceánem, kdyby neexistoval příliv, odliv a mořské proudy, tvořila by hladina tohoto oceánu plochu, kterou nazýváme geoid. Na mezinárodní konferenci v Mnichově byl představen nový, zpřesněný geoid, vytvořený na základě dat z družice GOCE.

Rozdíl tíhového zrychlení mezi místem na Zemi, na kterém je největší a místem, na kterém je největší, činí sice jen 0,04 m/s2, ale i tento malý rozdíl hraje při některých geofyzikálních dějích významnou úlohu (tíhová síla se rovná součtu gravitační síly a odstředivé síly vyvolané rotací Země). Přesnější znalost gravitačního pole Země přinese užitek výzkumu zemětřesení, mořských proudů, meteorologie a zprostředkovaně mnoha dalších oborů lidské činnosti.

Sonda GOCE na oběžné dráze. Zdroj: ESA.

Sonda GOCE byla vynesena na oběžnou dráhu v březnu 2009. Díky dlouhému slunečnímu minimu mohla setrvat delší dobu na nízké oběžné dráze. Kromě toho sonda používá iontový motor ke korekci brzdného účinku zbytků zemské atmosféry. GOCE dosáhla díky moderní technice některých prvenství: například poprvé trojrozměrně měřila gravitační pole z oběžné dráhy. Použila k tomu gradiometr – šestici vysoce citlivých akcelerometrů. Nyní jsou zpracována data z 12 měsíců měření.

V budoucnosti budou pořizována další data a model bude ještě více zpřesněn.

Zdroj:

Earth’s gravity revealed in unprecedented detail, ESA News, 31. 3. 2011

Comments are closed.