Víry v atmosféře Venuše

Jižní polární vír na Venuši. Obrázek vytvořený z termálních infračervených snímků ze sondy VIRTIS; chladnější mraky ve větších výškách jsou bíle. Zdroj: ESA.

Venuše, Zemi nejbližší planeta je z pozemského pohledu světem extrémů; povrchová teplota 450 °C, na povrchu tlak téměř 90 atmosfér, mraky kyseliny sírové… Venuše značně posunula hranice všeho, co jsme se naučili očekávat u terrestrické planety. A nyní je zde jedna další věc, o které vědci dosud mnoho nevěděli, a která se ukazuje být mnohem složitější a možná mnohem významnější: tvar měnící větrný vír, který tancuje okolo jižního pólu planety!

 

Přítomnost cyklonických bouří u pólů Venuše – severního i jižního – je známá od průletu sondy Mariner 10 v roce 1974. Později byly sestupné spirální oblačné útvary zobrazeny v infračerveném záření sondou Pioneer Venus, poblíž severního pólu planety. Teprve sonda Venus Express, která je na oběžné dráze kolem Venuše od roku 2006, zaznamenala cyklonální proudění v blízkosti jižního pólu zároveň ve viditelném světle i infračerveném záření. V infračervené oblasti snímá na palubě sondy Venus Express přístroj VIRTIS (Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer). Ukázalo se, že vír je mnohem podivnější, než se dosud očekávalo.


“Naše výsledky vyzdvihují význam polárních oblastí v globální dynamice atmosféry Venuše.”

– David Luz, Centre for Astronomy and Astrophysics na Universitě v Lisabonu, Portugalsko


Spíše než centrálně kolem geografického pólu – jako v případě víru u jižního pólu na Saturnu – vír na Venuši rotuje kolem pohyblivého bodu oscilujícího několik stupňů v šířkové souřadnici na Venuši. Také jeho tvar je proměnlivý… někdy má vír tvar písmene S, jindy vypadá jako dvě oči, jindy jako osmička a někdy je zcela nepravidelný. Tyto změny tvaru se dějí rychle v průběhu 24hodinové periody, což je výsledek silných větrných střihů majících původ v měnících se rychlostech a směrech větrů v polárních oblastech Venuše. Vír oběhne kolem pólu za 5 až 10 pozemských dní.

Vír u jižního pólu Venuše. Zdroj ESA.

Atmosféra Venuše obvykle rotuje retrográdně (z východu na západ) a mnohem rychleji, než rotuje samotná planeta. Ale poblíž pólů je rychlost větrů nižší a mění směr na prográdní (ze západu na východ), což vytváří zóny větrných střihů. To ve svém důsledku způsobuje pohyb složitou morfologii víru.


“Výsledky, jako jsou tyto, ukazují, jak zajímavé je studovat Venuši a jak důležité je studovat jiné světy. Tyto výsledky nám umožňují porovnat procesy, ke kterým dochází na Venuši, planetě s mnohem hustší atmosférou, s procesy v zemské atmosféře.”

– vědec projektu Venus Express, ESA, Håkan Svedhem


„Sonda Venus Express se bohužel pohybuje po dráze, která neumožňuje podobným způsobem snímkovat severní pól Venuše, takže na snímky okolí severního pólu si musíme počkat do některé z příštích misí“, říká vědec projektu, Håkan Svedhem.

Sonda Venus Express bude pracovat u Venuše nejméně do roku 2014 a během této doby se ještě několikrát přiblíží k jižnímu pólu.

Zdroj:

MAJOR, Jason: A Varying Venusian Vortex, Universe Today, 14. 4. 2011
LUZ, D. et al.: Venus’s Southern Polar Vortex Reveals Precessing Circulation (dostupný abstrakt), Science, 7. 4. 2011

Comments are closed.