22 let Hubblova teleskopu

Hubblův teleskop na oběžné dráze kolem Země vyfotografovaný během servisní mise 3B v březnu 2002. Zdroj: NASA.

Před 22 lety, 24. dubna 1990 odstartoval na oběžnou dráhu Hubblův kosmický teleskop (Hubble Space Telescope, HST), první velký optický dalekohled pracující na oběžné dráze kolem Země. Hubblův teleskop je jeden z nejúspěšnějších a nejdéle fungujících projektů NASA. Za dobu své činnosti odeslal na Zemi stovky a tisíce snímků a pomohl najít odpověď na řadu otázek. S jeho pomocí byla zpřesněna naše znalost stáří vesmíru, uskutečněna řada pozorování vzdálených kvasarů a zformulována hypotéza o temné energii.

Objevy uskutečněné pomocí Hubblova teleskopu změnily pohled vědců na vesmír. Hlavní výhodu Hubblova teleskopu – absenci turbulentní zemské atmosféry – sice největší pozemské dalekohledy v zásadě dohnaly díky rozvoji adaptivní optiky, avšak Hubblův teleskop zůstal i přesto výkonným dodavatelem cenných pozorování.

Mezi mnoha astronomickými a kosmologickými objevy učiněnými s pomocí Hubblova teleskopu zmiňme alespoň zpřesnění naší znalosti o stáří vesmíru na 13 až 14 miliard let (do té doby se rozptyl v odhadech pohyboval mezi 10 a 20 miliardami let). Klíčovou roli sehrál Hubblův teleskop při přesných měřeních rozpínání vesmíru, která vedla k formulaci hypotézy o temné energii, která rozpínání vesmíru urychluje.

Podrobnější snímky cizích galaxií ve všech fázích vývoje, včetně rodících se galaxií („galaktických batolat“) z doby mladého vesmíru umožnily lépe pochopit, jak se galaxie vyvíjely. Dalekohled odhalil protoplanetární disky, shluky plynu a prachu kolem mladých hvězd, ve kterých vznikají pozdější planety. S pomocí HST bylo zjištěno, že gamma-záblesky — podivné, neuvěřitelně intenzivní exploze — pocházejí ze vzdálených galaxií během kolapsů masivních hvězd. Na základě dat z Hubblova teleskopu bylo napsáno více než 6000 vědeckých článků.

Zdroj:

Hubble Space Telescope

Comments are closed.