Jupiter je k Zemi nejblíže za celé desetiletí

Jupiter vyfotografovaný sondou Voyager 2. Zdroj: NASA.

Největší planeta sluneční soustavy, Jupiter je k Zemi nejblíže vždy kolem opozice se Sluncem. Letošní opozice nastane 3. prosince 2012. Při letošní opozici však bude Jupiter k Zemi blíž než v jiných letech. Více než v letošním roce se k Zemi přiblíží až v roce 2021.

Proč je Jupiter na začátku prosince k Zemi tak blízko? Jupiter se k Zemi přibližuje na minimální vzdálenost každý rok. Přesněji řečeno každou svou synodickou periodu. Ta je dána jednak oběhem Země kolem Slunce, jednak oběhem Jupiteru kolem Slunce. Jupiter oběhne kolem Slunce jednou za 12 let a obíhá kolem Slunce ve stejném směru jako Země. Za každý rok vykoná 1/12 svého oběhu, a proto je synodická perioda Jupiteru o něco větší, než jeden rok – přibližně 13 měsíců. K největšímu přiblížení dochází v období kolem opozice Jupiteru se Sluncem. Tehdy se Země nachází mezi Sluncem a Jupiterem. Jupiter je při pohledu ze Země na opačné straně oblohy, je tedy viditelný celou noc. Letos nastane opozice Jupiteru 3. prosince ve 2 h světového času (UT), tj. 3 h středoevropského času (SEČ).

Proč je však při některých opozicích Jupiter blíže k Zemi, než při jiných? Je to způsobeno výstředností drah Země a Jupiteru. Planety neobíhají kolem Slunce po přesných kružnicích, ale po elipsách blízkých kružnicím. Slunce se nachází v jednom z ohnisek elipsy. Jupiter se dostal do perihelia (nejbližšího bodu své dráhy ke Slunci) v březnu 2011 (v apheliu, nejvzdálenějším bodě dráhy, se ocitne v roce 2017). Výstředná je ovšem i dráha Země a obě elipsy jsou různě orientované.

Rozdíl mezi vzdáleností Jupiteru od Slunce v periheliu a a v apheliu je téměř 80 miliónů kilometrů. Uvážíme-li, že střední vzdálenost Země od Slunce je 149,6 miliónu kilometrů (kolísá v rozpětí 6 miliónů kilometrů), je to relativně hodně.

Opozice Jupiteru se Sluncem nastává v prosinci 2012 v souhvězdí Býka (Taurus). Jupiter svítí klidným světlem a je jasnější než všechny okolní jasné hvězdy. Zdroj: Earthsky.org.

Jupiter se k Zemi nejvíce přiblíží 1. prosince 2012, dva dny před opozicí se Sluncem. K dalšímu nejtěsnějšímu přiblížení dojde při opozici v roce 2021.

Zdroj:

BYRD, Deborah: Earth and Jupiter will be closer on December 1, 2012 than until 2021, Earthsky.org, 26. 11. 2012

2 komentáře Jupiter je k Zemi nejblíže za celé desetiletí