Planetka Toutatis prolétne v blízkosti Země

Snímek planetky (4179) Toutatis radioteleskopem v Goldstone z roku 1996. Zdroj: Wikipedia.

Planetku (4179) Toutatis objevili 4. ledna 1989 C. Pollas, J. D. Mulholland a A. Maury na observatoři Caussols ve Francii. V pozdějších letech byly dohledány předobjevové pozice planetky z let 1976 a 1934 na starších fotografických snímcích. Planetka dostala jméno po keltském bohovi. Planetka bude v prosinci 2012 pozorovatelná i amatérskými astronomickými dalekohledy.

Planetka (4179) Toutatis byla poprvé pozorována 10. února 1934 jako objekt 1934 CT, avšak byla ztracena. Planetku znovu objevil 4. ledna 1989 Christian Pollas. Planetka dostala jméno po keltském bohu jménem Toutatis (existuje alternativní označení Teutates). Spektrální vlastnosti naznačují, že jde o planetku typu S nebo kamennou planetku, tvořenou převážně silikátovými horninami. Má střední Bondovo albedo 0,13. Radarové snímky ukazují, že Toutatis je velmi nepravidelný objekt tvořený dvěma zřetelnými „hroudami“ o maximálních šířkách asi 4,6 km a 2,4 km. Je možné, že Toutatis vznikla se dvou původně oddělených těles, která obíhala kolem společného těžiště, postupně se k sobě přibližovala, až se začala dotýkat, nakonec z nich vzniklo jediné těleso typu „hromada suti“ („rubble pile“). Rotace planetky Toutatisse skládá ze dvou periodických pohybů, jejichž výsledkem je jediný, neperiodický pohyb; hypotetickému pozorovateli na povrchu Toutatis by se zdálo, že Slunce vychází a zapadá na náhodných místech obzoru a v náhodných časech. Perioda rotace planetky Toutatis kolem nejdelší osy) činí 5,38 dne. Tato dlohá osa podléhá precesi s periodou 7,38 dne. Planetka patrně ztratila většinu svého původního momentu hybnosti a dostala se d současného složitého rotačního pohybu v důsledku efektu YORP.

Planetka obíhá kolem Slunce po protáhlé eliptické dráze s velkou poloosou 2,5294 AU v rezonanci 3:1 s Jupiterem a přibližně také v rezonanci 1:4 se Zemí. Kolem Slunce oběhne jednou za 4,02 pozemského roku. Gravitační perturbance způsobené častými přiblíženími k terrestrickým planetám způsobují velké poruchy dráhy, což má za následek, že dlouhodobé předpovědi polohy planetky jsou poměrně nepřesné.

Letošní přiblížení k Zemi

V době přiblížení k Zemi bude planetka pozorovatelná i z území České republiky. Během prosince projde planetka velkou částí oblohy. Na začátku prosince se nachází v Kozorohu, odkud přejde do Vodnáře, dále do Ryb, Velryby, Berana, Býka, a na konci prosince ji najdeme v souhvězdí Blíženců. Planetka bude k Zemi nejblíže 12. prosince 2012 a to ve vzdálenosti 0,046 AU (6 900 000 km), zhruba 18× dál, než je Země od Měsíce. Nejvyšší jasnosti dosáhne planetka 16. prosince 2012 (10,7 mag).

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/4179_Toutatis
Snímky planetky od NASA – http://neo.jpl.nasa.gov/images/toutatis.html
JPL Horizons (efemeridy) – http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi

Comments are closed.