Rozsáhlá říční delta na Titanu

Na obrázku pořízeném sondou Cassini je vidět říční delta ústící do moře Kraken Mare. Jde o první snímek říční v tak vysokém rozlišení, pořízení na jiném tělese, než na Zemi. Zdroj: NASA/JPL-Caltech/ASI.

Na Saturnově měsíci Titanu byla objevena říční delta končící ve velkém jezeře (moři). Delta připomíná svým vzhledem letecké snímky delty Nilu v Egyptě. Řečiště na Titanu je dlouhé kolem 400 km. Útvar se nachází poblíž severního pólu Titanu. Vědci se domnívají, že řeku vyhloubily tekoucí uhlovodíky (methan a ethan, eventuálně s příměsemi těžších uhlovodíků), protože se řečiště po celé své délce jeví na radarových snímcích jako tmavé. Tmavá barva znamená hladký povrch.

Titan je jediné těleso ve sluneční soustavě kromě Země, na jehož povrchu existuje stabilní kapalina. Na Titanu ovšem neteče voda, ale methan s ethanem. V roce 2010 zaznamenala sonda Cassini v rovníkové části Titanu tmavší oblasti způsobené zřejmě nedávným deštěm (snímky ve viditelném světle). Spektrometr pracující ve viditelném a infračerveném záření potvrdil v roce 2008 kapalný ethan v jezeře Ontario Lacus na jižní polokouli Titanu.

Ačkoli jsou v řečišti vidět v některých místech meandry, řeka teče převážně přímo. I jiné řeky tekoucí do tohoto jezera (moře) jsou spíše přímé. Skutečnost, že řeky jsou poměrně přímé, dává tušit, že na vzniku jejich koryt se podílely zlomy v kůře Titanu. Narozdíl od Země se však nepředpokládá, že by zlomy byly projevem deskové tektoniky.

Radarový snímek byl pořízen 26. září 2012. Ukazuje severní polární oblast na Titan s říčním údolím a deltou ústící do Kraken Mare, vodní nádrže, jejíž rozloha se odhaduje na něco mezi pozemským Kaspickým a Středozemním mořem. Pozemská řeka Nil je dlouhá 6700 km. Procesy, které vedly ke vzniku řeky Nil, jsou komplexní, ale podílely se na nich zlomy v zemské kůře.

Snímek ve velkém rozlišení s popisem: http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/multimedia/pia16197.html.

 

Zdroj:

COOK, Jia-Rui: Cassini Spots Mini Nile River on Saturn Moon, NASA News, 12. 12. 2012

Comments are closed.