Objeven čtrnáctý měsíc Neptunu

Na základě pozorování Hubblovým kosmickým dalekohledem byl objeven nový měsíc planety Neptun, S/2004 N1. Měsíc prozatím nemá jméno. Je to čtrnáctý známý měsíc Neptunu, a první objevený po 10 letech.

Neptun vyfotografovaný sondou Voyager 2 dne 2. dubna 1990, ze vzdálenosti 7 miliónů kilometrů.

Neptun vyfotografovaný sondou Voyager 2 dne 2. dubna 1990, ze vzdálenosti 7 miliónů kilometrů.

Měsíc S/2004 N1 objevil Mark Showalter 1. července 2013 při studiu jemných prstenců Neptunu. Mark Showalter analyzoval více než 150 archivních snímků Neptunu z let 2004 až 2009. Nově objevený měsíc obíhá kolem Neptunu po téměř kruhové dráze ve vzdálenosti 104 000 km s oběžnou dobou 23 hodin. Jde o malý měsíc s průměrem maximálně 18 km.

Samotná planeta Neptun byla objevena až v roce 1846 a to na základě výpočtu z poruch dráhy planety Uran. Neptun není ani vidět pouhým okem; k jejímu spatření je potřeba malý dalekohled. První měsíc Neptunu, Triton, byl objeven ještě v témže roce. Je to zároveň největší měsíc Neptunu. Má průměr 2707 km a obíhá kolem Neptunu ve vzdálenosti 355 000 km, tedy téměř ve stejné vzdálenosti jako Měsíc od Země (v perigeu). Mnohem silnější gravitace Neptunu ovšem způsobuje, že Triton oběhne kolem Neptunu jen za 5,88 dne. Triton obíhá v opačném smyslu, než v jakém rotuje Neptun, což činí tento měsíc velmi zvláštním. Triton je sedmý největší měsíc ve sluneční soustavě.

Soustava měsíců Neptunu je netypická. Sedm z nich (celá polovině) obíhá po poměrně výstředných drahách s velkými sklony. To spolu s velkou vzdáleností Neptunu a skutečností, že jde o poměrně malé měsíce, způsobilo, že další měsíc, Nereida, byl objeven až v roce 1949. Nereida (průměr 340 km) obíhá po zvláště výstředné dráze, s výstředností 0,7512. Má se za to, že vzdálenější měsíce s výstřednými drahami jsou zachycená tělesa Kuiperova pásu nebo že soustava Neptunových měsíců prošla nějakou katastrofickou událostí, například průletem většího tělesa. Podrobnější informace o měsících Neptunu najdete na Wikipedii na stránce věnované měsícům Neptunu.

 

Neptun s měsíci - kompozice snímků z HST z roku 2009. Zdroj: NASA, ESA.

Neptun s měsíci – kompozice snímků z HST z roku 2009. Zdroj: NASA, ESA.

 

Zdroj

Hubble Finds New Neptune Moon, Hubblesite.org, 15. 7. 2013

Podobné články

Hubblův dalekohled našel nový měsíc Neptunu!, Exoplanety.cz, 16. 7. 2013

Comments are closed.