Podivuhodná planetka P/2013 P5

Planetka P/2013 P5 objevená 27. srpna 2013 dalekohledem PanSTARRS na Havajských ostrovech je sice malé těleso (jeho průměr se odhaduje na 200 až 280 metrů), ale neobvyklé svým chováním. To je také důvod, proč dostala předběžné označení, jaké dostávají komety.

Planetka obíhá kolem Slunce na dráze mezi Marsem a Jupiterem. Velká poloosa její dráhy je 2,189 AU, excentricita 0,115 a sklon dráhy 5° vůči rovině ekliptiky. Pozorovateli na Zemi se planetka jeví jako hvězdička o jasnosti 21 mag. Podle parametrů dráhy je to planetka vnitřní části hlavního pásu, rodiny Flora. Na snímcích se však jevila neobvykle rozmazaná. Proto byl na planetku namířen Hubblůvm teleskop. Jeho pozorování z 10. září odhalilo, že z jejího povrchu tryská 6 proudů prachu a plynu podobně jako z jádra komety. Chování planetky se navíc mění s časem. Planetka vyvrhuje prach ve víceméně pravidelných intervalech přinejmenším od svého objevu. S něčím takovým se astronomové do té doby nesetkali.

Snímky planetky P/2013 P5 pořízené Hubblovým teleskopem 10. a 23. září 2013. Zdroj: NASA/ESA.

Snímky planetky P/2013 P5 pořízené Hubblovým teleskopem 10. a 23. září 2013. Zdroj: NASA/ESA.

Koordinátor výzkumu této planetky, David Jewitt z University of California v Los Angeles oslovil Jessicu Agarwalovou z Max Planck Institute for Solar System Research v Německu s prosbou o vytvoření počítačového modelu, který by pomohl objasnit dynamické chování této planetky. Agarwalová zjistila, že na planetce mohlo dojít k náhodným výronům plynu a prachu 15. dubna, 18. července, 24. července, 8. srpna, 16. srpna a 4. září.

Takové chování není obvyklé ani pro tělesa Kuiperova pásu nebo Oortova mračna, ani se neobjevuje v důsledku srážky s jinou planetkou.

Planetka se stále předmětem zkoumání. Pokud by pozorování potvrdila domněnku, že prach uniká z oblasti jejího rovníku, znamenalo by to, že se na úniku prachu může podílet rotace planetky. Rotaci planetky mohlo urychlit sluneční záření. Je pravděpodobné, že planetka pravděpodobně vznikla přibližně před 200 milióny let rozpadem většího tělesa v důsledku srážky. Je-li tomu tak, musí existovat více těles s podobnými vlastnostmi, navíc obíhajících po podobných drahách kolem Slunce. Další výzkum potvrdí nebo vyvrátí tyto hypotézy.

Zdroj:

P/2013 P5, Wikipedia
When Comet Is Not a Comet, Spacetelescope.org, 7. 11. 2013
JEWITT, David – AGARWAL, Jessica – WEAVER, Harold – MUTCHLER, Max – LARSON, Stephen: The Extraordinary Multi-Tailed Main-Belt Comet P/2013 P5, Astrophysical Journal Letters
JEWITT, David – AGARWAL, Jessica – WEAVER, Harold – MUTCHLER, Max – LARSON, Stephen: EXTRAORDINARY MULTI-TAILED ASTEROID P/2013 P5, D. Jewitt Homepage

Comments are closed.