Póly horka na Merkuru

Pól horka na Merkuru vyfotografovaný sondou Messenger. Zdroj: NASA.

Zelený čtvereček na obrázku označuje bod na rovníku Merkuru o hermografické délce 180° na povrchu. Je to jeden z takzvaných pólů horka. Druhý pól horka leží také na rovníku a má hermografickou délku 0°. Merkur obíhá kolem Slunce po excentrické dráze. Jeho rotace je synchronizovaná s . . . → Read More: Póly horka na Merkuru

Dnes: Sonda Messenger se stala první umělou družicí Merkuru

Messenger na oběžné dráze kolem Merkuru. Umělecká představa. Zdroj: NASA.

Merkur, Slunci nejbližší planeta sluneční soustavy, se nachází poměrně blízko Země, přesto nikdy nebyla prioritou v kosmickém výzkumu. Meziplanetární výzkumné sondy se častěji posílají k vnějším planetám. Ze dvou vnitřních planet přitahovala pozornost lidstva mnohem zajímavější Venuše. Existují i technické důvody. U Merkuru, který je . . . → Read More: Dnes: Sonda Messenger se stala první umělou družicí Merkuru

Sonda k Merkuru se připravuje na sluneční žár

Sonda BepiColombo se skládá ze dvou individuálních orbitálních modulů: Mercury Planetary Orbiter (MPO), který bude mapovat povrch planety a Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), který bude zkoumat magnetosféru. BepiColombo pomůže přesněji poznat složení a historii Merkuru. Přispěje také k poznání historie a formování všech terrestrických planet včetně Země. Zdroj: EADS Astrium

BepiColombo je společný projekt . . . → Read More: Sonda k Merkuru se připravuje na sluneční žár