Unikátní snímek Saturnových měsíců

Saturnův měsíc Tethys překrývající vzdálenější Titan. Zdroj: NASA.

Snímek překrývajících se Saturnových měsíců Tethys (průměr 1060 km) a Titan (průměr 5150 km) byl pořízen 14. 7. 2011 a poslán na Zemi 17. 7. 2011. Takový pohled se sondě Cassini naskytne málokdy, protože Tethys obíhá kolem Saturnu jednou za 1,89 dne ve 4× menší vzdálenosti než Titan, . . . → Read More: Unikátní snímek Saturnových měsíců

Nový kráter na Saturnově měsíci Titan

Teprve osmý známý kráter na Saturnově měsíci Titan radarově zobrazený 21. června 2011 sondou Cassini. Kráter má průměr 40 km. Zdroj: NASA.

Impaktní krátery jsou na Titanu vzácností. Donedávna jich bylo známo pouze sedm. 21. června 2011 objevila sonda Cassini přístrojem Titan Radar Mapper osmý kráter. Tento nový kráter má průměr 40 km a je . . . → Read More: Nový kráter na Saturnově měsíci Titan

Nové podrobné snímky Saturnova měsíce Hyperion

Hyperion ze sondy Cassini při těsném průletu. Zdroj: NASA.

Sonda Cassini patřící americké kosmické agentuře NASA pořídila 25. srpna 2011 unikátní snímky Saturnova měsíce Hyperion ze vzdálenosti 25 000 km. Jednalo se o druhé nejtěsnější přiblížení sondy k tomuto měsíci.

. . . → Read More: Nové podrobné snímky Saturnova měsíce Hyperion

Na Saturn dopadá voda z měsíce Enceladus

Výtrysky vodní páry z měsíce Enceladus. Zdroj: ESA.

Malý ledový Saturnův měsíc Enceladus je známý tím, že pod jeho povrchem je voda tekutá a obsahuje velké množství plynů. Z povrchu Enceladu vyvěrají výtrysky vodní páry. Tento jev je označovaný jako kryovulkanismus. Herschelův kosmický teleskop nedávno potvrdil, že část vodní páry zcela uniká z gravitačního . . . → Read More: Na Saturn dopadá voda z měsíce Enceladus

Když měsíce mají měsíčky, aneb jak Iapetus přišel ke svým podivnostem

Skupina amerických vědců prezentuje nové simulace, nabízející vysvětlení toho, jak Iapetus přišel ke svým bizarním vlastnostem. Abychom si to shrnuli: Iapetus je obzvlášť nápadný svým černobílým zbarvením. To ale již bylo poměrně uspokojivě vysvětleno interakcí měsíce Iapetus s materiálem z měsíce Phoebe a sublimací ledu. Další záhady ale zůstávají. Rovník Iapetu zhruba ve 3/4 . . . → Read More: Když měsíce mají měsíčky, aneb jak Iapetus přišel ke svým podivnostem

Vznikla atmosféra Titanu v důsledku bombardování?

Původ atmosféry Titanu byl záhadou odjakživa. Předpokládalo se, že dusík vznikl fotochemickým rozkladem amoniaku v atmosféře raného, mnohem teplejšího Titanu – při současných teplotách je totiž výskyt plynného NH3 vyloučen. Druhá dominantní složka plynného obalu, methan, měl být uvolňován kryovulkány.

Celý článek si můžete přečíst na Vzdalenesvety.cz.

. . . → Read More: Vznikla atmosféra Titanu v důsledku bombardování?

Exoplanety podobné Titanu

Umělecké ztvárnění uhlovodíkových jezer v terénu tvořeném ledem a horninami na povrchu Titanu. Zdroj: Steven Hobbs (Brisbane, Queensland, Austrálie).

Z nové studie vyplývá, že exoplanety obíhající kolem červených trpaslíků, nebo dokonce hnědých trpaslíků, a nebo dokonce planety bez hvězd, by mohly mít povrchové oceány tvořené organickými látkami. Spekuluje se o možnosti, že takové . . . → Read More: Exoplanety podobné Titanu

„Faleš“ Titanu možná svědčí o podpovrchovém oceánu

Saturnův měsíc Titan – pod neprůhlednou atmosférou se skrývá ještě zajímavější měsíc, než jsme dosud mysleli. Zdroj: NASA.

Na základě gravitometrických a radarových pozorování sondou Cassini byl nově určen moment setrvačnosti a směr rotační osy Satunova měsíce Titanu. Předpovězené hodnoty se blíží těm, které vycházejí z měření sondou Cassini. Avšak pozorované chování Titanu není . . . → Read More: „Faleš“ Titanu možná svědčí o podpovrchovém oceánu

Titan patrně zformovalo počasí, ne kryovulkány

Rovníkové mraky na Titanu. Snímek sondy Cassini z 18. října 2010 zachycuje přivrácenou polokouli s oblastmi Fensal, Aztlan a Quivira. Nad hlavním pásem oblaků je vidět kráter Sinlap. Credit: NASA/JPL/SSI

Jeff Moore a Robert Pappalardo analyzovali data shromážděná sondou Cassini a došli k závěru, že Titan je možná mnohem méně geologicky aktivní, než se . . . → Read More: Titan patrně zformovalo počasí, ne kryovulkány

Janus a Saturnův prstenec A

Saturnův měsíc Janus vrhá stín na část prstence A.

Janus (průměr 179 km) je vidět jako tmavý kotouček vlevo od středu snímku. V pozadí za prstencem F vpravo na snímku je vidět slabá hvězda. Tento snímek byl pořízen ze severní, Sluncem ozářené strany prstenců. Snímek byl pořízen 21. ledna 2011 ve viditelném . . . → Read More: Janus a Saturnův prstenec A