Původ skloněné rotační osy Uranu

Uran v blízké infračervené oblasti spektra. Zdroj: Lawrence Sromovsky, (Univ. Wisconsin-Madison), Keck Observatory.

Uran, první velká planeta sluneční soustavy objevená dalekohledem, se postupně ukázala být velmi zvláštním tělesem. Snad nejznámější specialitou Uranu je velký skon jeho osy rotace vůči kolmici k rovině oběhu kolem Slunce. Přirozené je, aby osa rotace planety byla k rovině . . . → Read More: Původ skloněné rotační osy Uranu