Vzpomínka na kometu Hale-Bopp

C/1995 O1 (Hale-Bopp), 3. února 1997, čas 6:02-6:20 SEČ. Newton 420/2080, zv. 70x. Jih nahoře, západ vlevo. Původní formát kresby: A4. Kresba Vladimír Kocour.

Před 14 lety byl v tento den mnohem větší mráz, než dnes. Přesto jsem tenkrát pořídil svoji nejlepší kresbu komety. Byla to kometa C/1995 O1 (Hale-Bopp). Tato kometa byla výjimečná hned v několika ohledech. Objevili ji američtí astronomové-amatéři Alan Hale a Thomas Bopp, přičemž Thomas Bopp ani nevlastnil žádný dalekohled – používal dalekohledy jiných amatérů. Objev byl učiněn 23. července 1995 v souhvězdí Střelce v husté oblasti Mléčné dráhy. Oba objevitelé si všimli difúzního objektu o jasnosti 7 až 8 mag. Už sama skutečnost, že v roce 1995, kdy už oblohu řadu let sledovalo mnoho dalekohledů, včetně družic a automatických prohlídek oblohy, se objeviteli stali astronomové-amatéři, a že objekt byl v době objevu tak jasný, je zarážející.

Zarážející je i to, že tak jasná kometa nebyla objevena mnohem dříve. Snad k tomu přispělo to, že se pohybovala na jižní obloze, která byla tehdy sledována – přes veškerý pokrok – méně, než polokoule severní. Brzo se přišlo na to, že kometa je výjimečná také velikostí svého jádra. Zatímco jádra komet mají obvykle průměr v řádu kilometrů, v tomto případě to bylo asi 40 km. Díky tomu, se kometa stala o necelé 2 roky později, na jaře 1997 nejjasnější kometou 80. a 90. let 20. století; ačkoli se nacházela od Země i od Slunce ve větší vzdálenosti, než Slunce a Země od sebe, měla jasnost kolem 0 mag, což ji činilo dobře pozorovatelnou i za soumraku nebo na městské obloze zdevastované světelným znečištěním.

V červnu a červenci 1997 se začala přesouvat na jižní oblohu, kde se nachází dodnes. Pohybuje se po stále se zmenšující spirále (zdánlivý pohyb je způsobován oběhem Země kolem Slunce a vzdalováním komety), přičemž její jasnost vytrvale klesá. Dráha komety je blízká parabolické, takže ji už zřejmě nikdy neuvidíme.

Pozorovací domeček HPHK s odsuvnou střechou pronajatý ASHK. Foto Miroslav Brož, 3. 11. 1999.

Kresbu jsem pořídil s dalekohledem Newton 420/2080 na Dobsonové montáži (zrcadlo vyrobil p. Jiří Drbohlav, mechaniku p. Milan Antoš, dalekohled patřil Astronomické společnosti v Hradci Králové, která měla pronajatý pozorovací domeček s odsuvnou střechou královéhradecké hvězdárny). V domečku jsme přespali a brzo ráno pozorovali. Venkovní teplota byla -26 °C a i když obloha byla mírně zamlžená, kometa svítila velmi zřetelně.

Kresba je pořízena 3. 2. 1997 v 6:02 – 6:20 SEČ při zv. 70x (původní formát kresby: A4, orientace: jih nahoře, západ vlevo).

Kresba získala neoficiální ocenění „nejlepší kresby komety Hale-Bopp“ (soutěž vypsána nebyla). V té době jsem se setkal také s kritikou: blíže neurčené CCD-snímky měly mít lepší rozlišení v oblasti vnitřní komy, ve které zaznamenaly složité struktury vytvořené tryskajícími plyny a rotujícím jádrem (čemuž věřím, zejména, byly-li pořízeny většími dalekohledy a v lepších podmínkách).


Poznámka:

Většina komet je mnohem méně jasná a pozorovatel – s výjimkou těch opravdu zkušených – ji v dalekohledu sotva uvidí; zpravidla bývá zklamán. Teprve po získání určité praxe (a především pod tmavou oblohou s dobrými pozorovacími podmínkami) lze hovořit o opravdovém pozorování a ne jen zahlédnutí komety. Někteří lidé dokonce nacházejí v pozorování komet zalíbení!

Vizuální odhady celkové hvězdné velikosti komet – prováděné právě takovými amatéry – se dodnes považuje za jeden z cenných zdrojů informací o kometách. V České republice organizuje pozorování komet Společnost pro meziplanetární hmotu.

Comments are closed.