Plovoucí led na Titanu

Autor: Mgr. Tomáš Petrásek

Původně vyšlo na Vzdalenesvety.cz

Jak každý školák ví, voda je unikátní kapalina, výjimečně vhodná jako životodárné rozpouštědlo pro živé organismy. Mimo jiné i proto, že její led plave. Teď se ovšem ukazuje, že alespoň tahle vlastnost vody vůbec unikátní není. Mohl by plavat i uhlovodíkový led, tvořící se na hladině metano-etanových jezer na Titanu.

Umělecká představa uhlovodíkového ledu plovoucího na hladině jezera na Titanu. Zdroj: NASA/JPL-Caltech/USGS.

Umělecká představa uhlovodíkového ledu plovoucího na hladině jezera na Titanu. Zdroj: NASA/JPL-Caltech/USGS.

Jonathan Lunine z Cornellovy univerzity přišel s tvrzením, že na titanských jezerech a mořích by mohl vznikat plovoucí led, poskytující zajímavé prostředí pro prebiotickou chemii, a možná dokonce mimozemské organismy na alkanové bázi.

Klasická učebnicová pravda zní, že metanový led neplave, protože je hustší než příslušná kapalina.na Titanu je to ovšem složitější – roztok není čistý metan, ale metano-etanová směs s výrazným podílem rozpuštěného dusíku z atmosféry. Výsledek proto závisí na přesném složení a teplotě – za určitých podmínek je led těžší než kapalná fáze, za jiných ovšem plave. Dusíkové bublinky v ledu by měly led nadnášet a bránit mu v potopení, i kdyby byl sám o sobě těžší než původní kapalina – 5% porozity by zaručovaly plovoucí ledovce za jakýchkoli podmínek. Chování ledu na Titanu tedy může být poměrně složité a těžko předvídatelné.

Je možné, že tato pozoruhodná vlastnost zamrzajících uhlovodíků má na svědomí některé těžko interpretovatelné výsledky mise Cassini – hladiny útvarů považovaných za jezera totiž nemají na radarových a infračervených snímcích vždy přesně ty vlastnosti, které bychom očekávali. Příčinou by mohla být právě ledová pokrývka. Vědci věří, že se tuto hypotézu podaří ověřit s pomocí dat nashromážděných sondou Cassini.

Odkazy

Ice on Titan’s Lakes: „May Host an Exotic Form of Life“, Daily Galaxy
Cassini Suggests Icing on a Lake, NASA
HOFGARTNER, Jason D. – LUNINE, Jonathan I.: Does ice float in Titan’s lakes and seas?, Icarus.

Aktualizováno (Sobota, 12. Leden 2013 20:37)

Comments are closed.