Mimořádně: trojnásobný přechod Jupiterových měsíců

V sobotu ráno 12. října před východem Slunce nastane trojnásobný přechod Jupiterových měsíců Io, Europa a Callisto přes Jupiter. Jupiter bude v tu dobu 50° – 60° nad jihovýchodním obzorem. Úkaz bude pozorovatelný malým dalekohledem o průměru objektivu nejméně 50 mm, schopného ovšem dosáhnout zvětšení 100×. Nutnou podmínkou je také jasné počasí. Při pozorování bude . . . → Read More: Mimořádně: trojnásobný přechod Jupiterových měsíců

Detekce impaktů na Jupiter ve videozáznamech astronomů-amatérů

Jupiter 3. června 2010 ve 20:31:36 UTC. Bílý bod poblíž pravého okraje Jupiteru je dopadající meteoroid. Foto: Anthony Wesley.

Jupiter je nejen největší, ale také jedna z nejsledovanějších planet sluneční soustavy. Astronomové-amatéři z celého vyspělého světa používají k pozorování Jupiteru videozáznam. Je to velmi efektivní prostředek. Atmosférický neklid, tzv. „seeing“, lidově „chvění vzduchu“ způsobuje, že obraz . . . → Read More: Detekce impaktů na Jupiter ve videozáznamech astronomů-amatérů

Jupiter je k Zemi nejblíže za celé desetiletí

Jupiter vyfotografovaný sondou Voyager 2. Zdroj: NASA.

Největší planeta sluneční soustavy, Jupiter je k Zemi nejblíže vždy kolem opozice se Sluncem. Letošní opozice nastane 3. prosince 2012. Při letošní opozici však bude Jupiter k Zemi blíž než v jiných letech. Více než v letošním roce se k Zemi přiblíží až v roce 2021.

. . . → Read More: Jupiter je k Zemi nejblíže za celé desetiletí

Pravděpodobný impakt na Jupiter 10. září 2012

Světlý záblesk byl zřejmě způsoben zánikem komety nebo malé planetky, která dopadla na Jupiter 10. září 2012 před polednem. Obrázek pochází z videa, které natočil George Hall v USA.

Včera, 10. září 2012 v 11:25:30 UT (13:25:30 SELČ) pravděpodobně dopadlo do atmosféry Jupiteru malé těleso – planetka nebo jádro komety. Událost doprovázenou zábleskem zaznamenal . . . → Read More: Pravděpodobný impakt na Jupiter 10. září 2012

Na obloze: zákryt Jupiteru Měsícem 15. července 2012

Jupiter se svými měsíci krátce před vstupem za měsíční kotouč 15. 7. 2012 ve 4 h 34 min SELČ. Hvězda vlevo od Jupiteru je HIP 20417 A (6,0 mag). Zdroj: Stellarium.

V neděli ráno, 15. 7. 2012 nastane vzácný úkaz – zákryt planety Jupiter naším Měsícem. Měsíc se na své dráze kolem Země pohybuje poměrně . . . → Read More: Na obloze: zákryt Jupiteru Měsícem 15. července 2012

Objeveny dva nové měsíce Jupiteru

Jupiter vyfotografovaný sondou Voyager 2. Zdroj: NASA.

Pokroky v technologii vedly k objevu nových planet u jiných hvězd a nyní dokonce i nových měsíců ve sluneční soustavě. V září minulého roku byly objeveny dva nové měsíce Jupiteru. Počet známých Jupiterových měsíců tak stoupl na 66. Oba měsíce mají průměr kolem 1 km a obíhají . . . → Read More: Objeveny dva nové měsíce Jupiteru

Rozpouští se jádro Jupiteru?

Jupiter vyfotografovaný sondou Voyager 2. Zdroj: NASA.

Největší planeta sluneční soustavy, Jupiter skrývá tajemství, jehož rozluštění brání fyzikální bariéra. Tímto tajemstvím je to, co se děje uvnitř Jupiteru. Jupiter má větší hmotnost, než dvojnásobek hmoty všech ostatních planet dohromady. S největší pravděpodobností vznikl Jupiter v počátcích sluneční soustavy jako první z planet. Většinu hmotnosti Jupiteru . . . → Read More: Rozpouští se jádro Jupiteru?

Vodní chaosení na Europě

Jupiterův měsíc Europa s ledovým povrchem rozbrázděným prasklinami. Zdroj: Vzdalenesvety.cz.

Na Jupiterově měsíci Europa je kapalná voda. Tím jsme si jisti už přes deset let. Největším předmětem sporů ovšem je, jak hluboko leží – je ledová krusta desítky kilometrů silná, anebo slabá, o síle „jen“ několika málo km? Tato otázka rozděluje vědeckou komunitu na . . . → Read More: Vodní chaosení na Europě

Jupiter na podzim 2011 z pohledu amatérského pozorovatele

Jupiter 18. 9. 2011, 3:00-3:15 UT, Newton 130/650 (mm), zv. 118x, okulár Nagler 5,5 mm (ATC Přerov). Seeing 5/10.

Největší planeta sluneční soustavy, častý cíl velkých pozemských dalekohledů a kosmických sond, je vděčným objektem i pro amatérské pozorovatele – majitele menších dalekohledů. Už dalekohledem o průměru objektivu 8 cm a větším lze při velkém . . . → Read More: Jupiter na podzim 2011 z pohledu amatérského pozorovatele

Může Jupiterův měsíc Io hostit extrémní formy života?

Jupiterův měsíc Io s detaily činných sopek podle snímků ze sondy Galileo. Zdroj: NASA.

Io, nejbližší a vulkanicky nejaktivnější z velkých Jupiterových měsíců, je považován za kandidáta na na těleso obývané extrémními formami mimozemského života. Na obrázku vidíme dvě sirné erupce vyfotografované sondou Galileo, která zkoumala Jupiter a jeho měsíce v letech 1995 až 2003. . . . → Read More: Může Jupiterův měsíc Io hostit extrémní formy života?