Vodní chaosení na Europě

Jupiterův měsíc Europa s ledovým povrchem rozbrázděným prasklinami. Zdroj: Vzdalenesvety.cz.

Na Jupiterově měsíci Europa je kapalná voda. Tím jsme si jisti už přes deset let. Největším předmětem sporů ovšem je, jak hluboko leží – je ledová krusta desítky kilometrů silná, anebo slabá, o síle „jen“ několika málo km? Tato otázka rozděluje vědeckou komunitu na dva nesmiřitelné tábory už celé desetiletí. Jediné, co máme k dispozici, jsou snímky pořízené misí Galileo (1995-2003). Největší naděje badatelů se přitom vždy upíraly k podivným chaotickým regionům, které snad otevírají okno pod povrch tohoto tajemného měsíce – pokud bychom v jejich „chaosu“ nalezli konečně řád. Aktuální článek v časopise Nature nabízí odpověď: oceán sice leží hluboko pod ledovci Europy, ale právě oblasti chaosu představují místa, kde uvnitř ledovce dochází k natavení a vzniku lokálních „jezer“ v malé hloubce pod povrchem.

 

Celý článek Tomáše Petráska si můžete přečíst na webu Vzdalenesvety.cz.

Comments are closed.