Meteorický roj Leonid přispěl k výzkumu meziplanetární hmoty

Kresba meteorického roje Leonid z roku 1833. Takové představení letos bohužel neuvidíme. Zdroj: Wikipedia.

Leonidy patří ke známým meteorickým rojům, podobně jako například Perseidy. Meteorický roj Leonid, jejichž mateřským tělesem je kometa 55P/Tempel-Tuttle se pravidelně objevuje kolem 17. listopadu. Země prolétá proudem meteoroidů několik dní. V tomto roce nenastane jediné maximum, ale hned tři maxima: 16. listopadu ve 21 h, 18. listopadu ve 4 h 30 min a 19. listopadu v 0 h. Pozorování však bude silně rušeno Měsícem, navíc ani počasí nepřeje. Nadto je letošní předpovězená zenitová hodinová frekvence jen asi 10 meteorů za hodinu. Mnohem zajímavější jsou však Leonidy z historického hlediska.

Kometa 55P/Tempel-Tuttle obíhá kolem Slunce s periodou 33,2 roku. Poslení návrat ke Slunci nastal roku 1998. Vždy po návratu aktivita roje stoupne. V listopadu 1833 bylo pozorováno 46 000 meteorů za hodinu. Úkaz byl tak nápadný, že přispěl k zájmu astronomů o meteorické roje. Matematik Denison Olmsted z University of Yale tehdy vysvětlil, že vyletování meteorů z jednoho bodu na obloze (radiantu) je důsledkem perspektivy. Déšť Leonid byl pozorován také v letech 902, 934, 1037, 1202, 1366, 1533 a 1799. Zvláště velký počet meteorů byl pozorován v roce 1966. Tehdy během 20 minut byl počet meteorů odhadnut na 100 000.

Velmi husté meteorické roje jsou také příležitostí k výzkumu přechodných jevů na Měsíci (Lunar Transient Phenomena). Prochází-li proudem meteoroidů Země, prochází jím zpravidla i Měsíc. Ze Země je v principu možné zpozorovat dopad meteoroidu na Měsíc a vznik nového impaktního kráteru. Více se o tom dozvíte v článku Karla Halíře. Impakty na Měsíc mohou nastávat i sporadicky. V letošním roce byl impakt pozorován 11. února.

Zdroj:

Leonidy, Wikipedie
Leonids, Wikipedie (anglická)

Comments are closed.