Mimořádně: trojnásobný přechod Jupiterových měsíců

V sobotu ráno 12. října před východem Slunce nastane trojnásobný přechod Jupiterových měsíců Io, Europa a Callisto přes Jupiter. Jupiter bude v tu dobu 50° – 60° nad jihovýchodním obzorem. Úkaz bude pozorovatelný malým dalekohledem o průměru objektivu nejméně 50 mm, schopného ovšem dosáhnout zvětšení 100×. Nutnou podmínkou je také jasné počasí. Při pozorování bude užitečná paralaktická montáž nebo aspoň Poncetova plošina.

Protože dráhy měsíců Io, Europa a Ganymedes jsou v rezonanci 4:2:1 (Io oběhne 4× kolem Jupiteru za stejnou dobu, za kterou Europa oběhne 2× a Ganymedes jednou, je nemožné, aby se všechny tyto tři měsíce dostaly do jedné přímky současně se čtvrtým měsícem Callisto – aby nastal "čtyřnásobný přechod”. Zdroj: Matma Rex / Wikipedia

Protože dráhy měsíců Io, Europa a Ganymedes jsou v rezonanci 4:2:1 (Io oběhne 4× kolem Jupiteru za stejnou dobu, za kterou Europa oběhne 2× a Ganymedes jednou, je nemožné, aby se všechny tyto tři měsíce dostaly do jedné přímky současně se čtvrtým měsícem Callisto – aby nastal „čtyřnásobný přechod”. Zdroj: Matma Rex / Wikipedia

Kolem Jupiteru obíhají téměř přesně v rovině Jupiterova rovníku čtyři velké měsíce: Io, Europa, Ganymedes a Callisto. Tyto měsíce objevil už Galileo Galilei v roce 1610. Měsíc Ganymedes je dokonce největší měsíc ve sluneční soustavě; má větší průměr (5262 km) než planeta Merkur (4800 km). Kdyby tyto měsíce neobíhaly blízko jasného Jupiteru (−2,5 mag), byly by viditelné pouhým okem. Jasný Jupiter však ovlivňuje dosah oka nebo jiného detektoru, takže měsíce pouhým okem vidět prakticky nejsou, a na svoje objevení čekaly až do vynálezu prvního astronomického dalekohledu. Jupiter je ne rozdíl od Země v porovnání se svými měsíci natolik velký, že při každém oběhu nastávají přechody stínů měsíců přes planetu a zatmění měsíců za planetou. Ze Země je možné pozorovat také zákryty měsíců za Jupiterem nebo přechody měsíců před Jupiterem. Málokdy se však stane, aby v krátkém čase po sobě začal větší počet úkazů.

V noci z pátku 11. 10. na sobotu 12. 10. nastanou v krátké době tři přechody stínů:

Callisto – začátek přechodu stínu 4:12 SELČ
Europa – začátek přechodu stínu 4:24 SELČ
Io – začátek přechodu stínu 5:32 SELČ

Jupiter s měsíci Io, Europa a Ganymedes 12. října 2013 ráno v 6 h SELČ (sever nahoře, východ vlevo). Takto bychom Jupiter viděli v 300× zvětšujícím dalekohledu. Zdroj: Stellarium.

Jupiter s měsíci Io, Europa a Ganymedes 12. října 2013 ráno v 6 h SELČ (sever nahoře, východ vlevo). Takto bychom Jupiter viděli v 300× zvětšujícím dalekohledu. Zdroj: Stellarium.

Z České republiky bohužel neuvidíme konce přechodů stínů, protože se začne rozednívat, a po východu Slunce v 7:19 SELČ budou obloha i Jupiter příliš přesvětlené.

Naposledy byly tři stíny měsíců na kotoučku Jupiteru najednou pozorovatelné 28. března 2004. Jiná neobvyklá konfigurace nastala také v 27. srpna 1997. Tehdy na 10 minut zmizely tři měsíce – Io, Ganymedes a Callisto – za Jupiterem, a Europa (spolu se svým stínem) se ocitla před Jupiterem.

Příští úkazy

Podobné trojnásobné přechody stínů budeme moci vidět v dalších letech. 3. června 2012 krátce po západu Slunce proběhne přechod stínů měsíců Europa, Ganymedes a Callisto, Jupiter však bude nízko nad obzorem. Mnohem lepší podmínky bude mít trojnásobný přechod stínů měsíců Io, Europa a Callisto 24. ledna 2015 ráno.

 

Zdroj

KING, Bob: Observing Alert: Rare Triple Transit Of Jupiter’s Moons Happens Friday Night (Oct. 11-12), Universe Today, 8. 10. 2013

Podobné články

KOCOUR, Vladimír: Jupiterovy měsíce – hra světel a stínů, Planetary.cz, 2. 1. 2011
KOCOUR, Vladimír: Jupiter „bez měsíců“ 27. 8. 1997, Bílý trpaslík 88
MÁNEK, Jan: Vzájemné úkazy Jupiterových měsíců, Planetary.cz, 27. 12. 2010

Comments are closed.