Zákryt hvězdy planetkou 3. března 2011

Pás totality pro zákryt hvězdy planetkou (325) Heidelberga 3. 3. 2011. Zdroj: Hvězdárna v Rokycanech.

V článku Zákryty v astronomii jsme zmínili zákrytové metody v astronomii a jejich široké pole působnosti. V České republice budou mít astronomové amatéři možnost jeden takový zákryt pozorovat už 3. března 2011 v 18 h 50 min UT (19 h 50 min SEČ). Planetka (325) Heidelberga o průměru 76 km zakryje hvězdu UCAC2 42540387 v souhvězdí Býka. Hvězda má jasnost +11,9 mag. Při zákrytu poklesne její jasnost o 2,2 mag. Pokles bude trvat maximálně 4 sekundy. K pozorování je zapotřebí dostatečně velký dalekohled: takový, aby jím byla zakrývaná hvězda za normálních okolností bezpečně viditelná okem (případně CCD-kamerou). Pro vizuální pozorování by dalekohled měl mít průměr nejméně 20 cm. Přesné údaje o zákrytu najdete na stránce http://hvr.cz/zakryty/predpovedi/214/.

Pás totality pro zákryt hvězdy UCAC2 42540387 planetkou (325) Heidelberga 3. 3. 2011.

V České republice se zákryty zabývá především Zákrytová a astrometrická sekce České astronomické společnosti. Sekce sídlí na Hvězdárně v Rokycanech a pravidelně vydává Zákrytový zpravodaj. Návod, jak takové pozorování provést a kam posílat svoje pozorování, najdete na stránce Zákrytové a astrometrické sekce: http://hvr.cz/zakryty/navod/.

Zdroj:

Hvězdárna v Rokycanech,
Zákrytová a astrometrická sekce ČAS.

Comments are closed.