Aktualizováno: Zákryt hvězdy planetkou 24. března 2011

Zákryt hvězdy 2UCAC 44433717 planetkou (247) Eukrate 24. března 2011 v 19:30 UT.

V článku Zákryty v astronomii jsme zmínili zákrytové metody v astronomii a jejich široké pole působnosti. Astronomové amatéři budou mít možnost pozorovat další zákryt hvězdy planetkou ve středu 24. března v 19 h 30 min UT (20 h 30 min SEČ). Planetka (247) Eukrate o průměru 134 km a jasnosti 12,8 mag zakryje hvězdu 2UCAC 44433717 v souhvězdí Persea. Hvězda má jasnost +13,3 mag. Při zákrytu poklesne její jasnost o 0,5 mag. Pokles bude trvat maximálně 3,3 sekundy.

K pozorování zákrytu je potřeba dostatečně velký dalekohled: takový, aby jím byla zakrývaná hvězda za normální okolností bezpečně viditelná okem (případně CCD-kamerou). Pro vizuální pozorování by dalekohled měl mít průměr nejméně 30, ale raději 40 cm. Protože však hvězda i planetka jsou velmi málo jasné, je vhodnější fotografická metoda (http://hvr.cz/zakryty/navod/#vyzva – dole). Přesné údaje o zákrytu najdete na stránce http://hvr.cz/zakryty/predpovedi/218/.

Pás totality pro zákryt hvězdy 2UCAC 44433717 planetkou (247) Eukrate 24. března 2011 v 19:30 UT. Detail - Česká republika.

V České republice koordinuje pozorování zákrytů Zákrytová a astrometrická sekce České astronomické společnosti. Sekce sídlí na Hvězdárně v Rokycanech a pravidelně vydává Zákrytový zpravodaj. Návod, jak takové pozorování provést a kam posílat svoje výsledky, najdete na stránce Zákrytové a astrometrické sekce: http://hvr.cz/zakryty/navod/.

Hvězdárna v Rokycanech také pořádá letos začátkem dubna akci Messierův maratón, který jsme zmínili v samostatném článku Karla Halíře.

Zdroj:

Hvězdárna v Rokycanech,
Zákrytová a astrometrická sekce ČAS.

Comments are closed.