Deset let sondy Mars Odyssey

Umělecké znázornění sondy Mars Odyssey. V pozadí Mars. Zdroj: Universe Today.

Před 10 lety, 7. dubna 2011 odstartovala sonda Mars Odyssey. 24. října 2001 se dostala na oběžnou dráhu kolem Marsu. Její vypuštění bylo součástí programu Mars Exploration Program americké agentury NASA. Hlavní úkol sondy byl podrobně zjistit složení povrchu, zejména výskyt vody, a prozkoumat polární čepičky pomocí spektrometru. Základní úkol splnila sonda během prvních tří let. Snímky rudé planety slouží geologickému, mineralogickému a klimatologickému výzkumu. Tato sonda za desetiletí svého působení shromáždila přes 130 000 snímků. V prosinci minulého roku se stala nejdéle sloužící meziplanetární sondou (na druhém místě je Mars Global Surveyor, který pracoval od r. 1997 do r. 2006).

Snímky z Mars Odyssey dopomohly též k objevu zmrzlého ledového oceánu pod viditelným povrchem Marsu. Kromě jiného umožnily také vytvořit velmi přesnou mapu povrchu – kombinací snímků ve viditelné a infračervené oblasti spektra (přístroj THEMIS – Thermal Emmission Imaging System).

Pohled na Candor Chasma na Marsu. Obrázek vznikl díky snímkům sondy Mars Odyssey, pořízeným roku 2001. Zdroj: NASA/JPL/Arizona State University, R. Luk

Důležitým poznatkem, který sonda získala, je to, že radiace na nízké oběžné dráze Marsu je tvakrát vyšší, než na nízké oběžné dráze kolem Země (přístroj MARIE – Mars Radiation Environment Experiment). Tato informace má velkou výpovědní hodnotu pro životní podmínky budoucích kosmonautů, s jejichž vysláním k Marsu se jednoho dne počítá. Mars je sice téměř dvakrát dál od Slunce, avšak jeho magnetické pole je mnohem slabší, než to zemské, takže Mars je proti vysokoenergetickým částicím mnohem méně chráněn.

Dlouhá životnost předurčila sondu Mars Odyssey k budoucímu úkolu pomáhat navádět sondu Mars Science Laboratory v roce 2012 při přistání a později pomáhat při komunikaci mezi sondou a Zemí. Mars Science Laboratory bude mít mimo jiné za úkol zjistit, zda na Marsu může existovat život v podobě mikroorganismů, eventuálně, zda takový život na Marsu existoval v minulosti.

Více se o sondě Mars Odyssey dozvíte na stránkách věnovaných této sondě (uvedeno níže).

Zdroj:

ATKINSON, Nancy: 10 Years of the Mars Odyssey, Universe Today, 7. 4. 2011
Stránka sondy Mars Odyssey – http://mars.jpl.nasa.gov/odyssey/
Stránka přístroje THEMIS (Thermal Emmission Imaging System) – http://themis.asu.edu/

Comments are closed.