„Faleš“ Titanu možná svědčí o podpovrchovém oceánu

Saturnův měsíc Titan - pod neprůhlednou atmosférou se skrývá ještě zajímavější měsíc, než jsme dosud mysleli. Zdroj: NASA.

Na základě gravitometrických a radarových pozorování sondou Cassini byl nově určen moment setrvačnosti a směr rotační osy Satunova měsíce Titanu. Předpovězené hodnoty se blíží těm, které vycházejí z měření sondou Cassini. Avšak pozorované chování Titanu není přesně v souladu s momentem setrvačnosti vypočítaným pro Titan uvažovaný jako pevné těleso. Můžeme říci, potažmo hráči míčových her by řekli, že Titan „hází faleš“ (v poměrně malém měřítku, zjistitelnou až dnešními přesnými měřeními). Dá se to přirovnat k syrovému vejci, které se snažíme roztočit; chová se jinak, než vejce vařené, jehož obsah je víceméně pevný.

Autoři článku Titan’s Obliquity as evidence for a subsurface ocean? navrhují nový model, který 1. zahrnuje možnost, že část nitra Titanu je kapalná – neboli oceán kapalné vody pod ledovým povrchem Titanu – a 2. připouští možnost přenosu momentu mezi různými vrstvami nitra měsíce. Tento nový model vede k lepší shodě mezi pozorovanými a předpovězenými daty než model Titanu jako pevného tělesa.

Celý článek (v angličtině, PDF 11 stran) je na adrese http://arxiv.org/abs/1104.2741 (autoři Rose-Marie Baland, Tim Van Hoolst, Marie Yseboodt, Ozgur Karatekin, publikováno 14. 4. 2011)

O podpovrchových oceánech ledových měsíců ve sluneční soustavě se můžete dočíst na našem partnerském webu Vzdalenesvety.cz.

Zdroj:

Titan’s Obliquity as evidence for a subsurface ocean?, Saturn Today, 18. 4. 2011

Comments are closed.