Jupiter – nové události, nové měsíce

Snímek Jupiterova měsíce Himalia sondou Cassini (19. 12. 2000), nejjasnějšího ze vzdálených Jupiterových měsíců. Podobně si můžeme představit i S/2010 J1 a S/2010 J2. Zdroj: NASA.

Po konjunkci se Sluncem 6. dubna 2011 se Jupiter v červnu opět objevil na ranní obloze a nyní je již dobře pozorovatelnou planetou. Oproti minulému období viditelnosti doznal dalších změn. Jižní rovníkový pás (SEB), který se již v minulém období viditelnosti začal obnovovat, vypadá dnes podobně jako v roce 2009. Oproti normálnímu stavu je však tmavší a červenější. Navíc se objevily dvě načervenalé protáhlé skvrny v Jižním mírném pásu (STB). V Jižní mírné zóně oddělující Jižní rovníkový pás a Jižní mírný pás jsou pozorovány intenzivní turbulence (následkem malého kontrastu jen při výborných pozorovacích podmínkách).

Tyto detaily jsou dobře patrné na snímcích Christopha Pelliera z 15. 7. a Briana Combse ze 14. 7. 2011. Turbulence v Jižní mírné zóně lze spatřit na nejostřejších snímcích Christophera Goa a Damiana Peacha.

Na nejlepší snímky Jupiteru se můžeme těšit kolem jeho opozice se Sluncem, která letos nastává 29. října ve 3 h 42 min. Jupiter bude v tu dobu vrcholit ve výšce až 52° nad obzorem.

Nové měsíce Jupiteru

Jupiter je známý tím, že je nejen největší planetou sluneční soustavy, ale má také největší počet měsíců. Vedle 4 největších měsíců (galileovských) – Io, Europa, Ganymedes, Callisto – jsou to malé blízké měsíce a malé vzdálené měsíce.

Některé z malých vzdálených měsíců jsou zachycené planetky a kometární jádra. Často obíhají po velmi výstředných drahách, někdy i retrográdně (proti směru oběhu Jupiteru kolem Slunce). Začátkem července 2011 astronomové oznámili potvrzení objevu 2 malých měsíců. Měsíce mají provizorní označení S/2010 J1 a S/2010 J2.

S/2010 J1 byl objeven (poprvé pozorován) 7. září minulého roku 5m dalekohledem Hale v Kalifornii. Obíhá kolem Jupiteru po výstředné retrográdní dráze s velkou poloosou 23 miliónů kilometrů a oběžnou dobou 723 dní. Je to malý měsíček o průměru 2 km. V době objevu měl jasnost 23,3 mag.

S/2010 J2 byl objeven 8. září 2010 3,5m Kanadsko-francouzským dalekohledem na Havaji (CFHT). Obíhá kolem Jupiteru po výstředné dráze s velkou poloosou 20 miliónů kilometrů a oběžnou dobou 588 dní. V době objevu měl jasnost 23,9 mag. Má průměr pouhý 1 km. Také tento měsíc obíhá retrográdně.

Počet měsíců Jupiteru tak stoupl na 65. Dlouhá oběžná doba nových měsíců a jejich pomalý pohyb si vyžádaly delší časové období nutné k potvrzení jejich dráhy kolem Jupiteru.

Podle názoru Scotta Shepparda, odborníka na měsíce velkých planet, a Bretta Gladmana, jednoho z objevitelů S/2010 J1, mohou být oba nově objevené měsíčky produktem rozpadu většího tělesa v důsledku srážky s jiným tělesem. „Mateřské těleso“ měsíčků S/2010 J1 a S/2010 J2 bylo patrně zachyceno Jupiterem před 4 – 4,5 miliardami let a destrukcí prošlo až později.

Zdroj:

ROGERS, John, H.: Jupiter Reappears with Dark Zone p. GRS, ALPO Japan
BEATTY, Kelly: Two More Moonlets for Jupiter, Sky and Telescope Online, 1. 7. 2011
Solar System Exploration – Planets – S/2010 J1
Solar System Exploration – Planets – S/2010 J2
KUBALA, Petr: Astronomové objevili dva nové měsíce Jupiteru, Exoplanety.cz, 2. 7. 2011
Astronomická ročenka 2011, SUH Hurbanovo

Comments are closed.