Juno – nová sonda k planetě Jupiter

Umělecká představa sondy Juno u planety Jupiter. Zdroj: NASA.

Na 5. srpen 2011 je naplánován start sondy Juno, jejímž vědeckým cílem bude výzkum planety Jupiter. Pokud by start nebyl možný v důsledku nepříznivého počasí, je možné ho odložit až na 26. srpen. Sonda poletí k Jupiteru 5 let. Zahájení vědeckého programu u Jupiteru je naplánováno na rok 2016. Sonda využije metodu gravitačního praku: v říjnu 2012 po jednom obletu Slunce po výstředné dráze se opět přiblíží k Zemi a využije její gravitace ke konečnému urychlení, aby se dostala až k Jupiteru.

Sonda bude navedena na oběžnou dráhu kolem Jupiteru bude 1 rok obíhat kolem planety a po skloněné dráze, aby mohla studovat i polární oblasti planety, viditelné ze Země pod velmi šikmým úhlem, a proto špatně pozorovatelné. Po 33 obězích bude navedena do atmosféry Jupiteru, ve které zanikne. Před zánikem však odešle na Zemi informace o průběhu tlaku, teploty, rychlosti proudění a chemickém složení horních vrstev atmosféry.

Mezi hlavní body jejího vědeckého programu patří zjištění, kolik se vlastně na Jupiteru nachází vody. Předchozí mise sondy Galileo zjistila, že vody je méně, než by mělo být. Zpřesnění údajů o chemickém složení atmosféry Jupiteru umožní případné korekce teorií o jeho vzniku a formování v počátcích sluneční soustavy. Sonda bude zkoumat také magnetosféru Jupiteru včetně méně prozkoumaných polárních oblastí, a také polárních září na Jupiteru. Na sondě budou také gravimetrické přístroje určené ke studiu případných nehomogenit uvnitř planety a měření gravitačního působení Jupiterových měsíců.

Sonda Juno bude muset během své mise zvládnout některé extrémní úkoly. Před příletem k Jupiteru bude mít největší rychlost, jakou kdy mělo nějaké těleso vyrobené člověkem a bude se muset přesně a bezchybně zbrzdit tak, aby se stalo oběžnicí Jupiteru. Také vlétnutí do atmosféry Jupiteru je obtížný manévr. Silná gravitace Jupiteru způsobí, že sonda se v konečné fázi přibližování urychlí na 60 km/s. Vlétnutí do atmosféry nějaké planety definovaným způsobem je obecně náročné. V případě Jupiteru je to však právě díky jeho velké hmotnosti nejobtížnější. Podaří-li se všechno tak, jak má, zařadí se let sondy Juno mezi vrcholné úspěchy současné kosmické techniky.

Zdroj:

Juno, Unlocking Jupiter’s Mysteries, NASA

Comments are closed.