Obyvatelné neznamená jako Země

Umělecké ztvárnění uhlovodíkových jezer v terénu tvořeném ledem a horninami na povrchu Titanu. Zdroj: Steven Hobbs (Brisbane, Queensland, Austrálie).

Ačkoli jsou známy stovky exoplanet, jen málokteré jsou „jako Země“ ve smyslu své vhodnosti pro život takový, jak jej známe. Tým vědců navrhuje nový systém klasifikace exoplanet za účelem lepší indetifikace planet, které jsou teoreticky vhodné pro život, aniž by nutně musely splňovat přísné podmínky „podobnosti Zemi“.

Je pravděpodobné, že během několika příštích let dosáhne počet známých exoplanet několika tisíc. Ale přestože počet nově obejvených exoplanet roste trvale a rychle, hledání života mimo sluneční soustavu se zaměřuje jen na úzký okruh takových exoplanet, o kterých jsme přesvědčeni, že na nich mohou panovat podmínky podobné těm pozemským.

Dirk Schulze-Makuch, astrobiolog ze School of Earth and Environmental Sciences při Washingtonské státní universitě a Abel Mendez, expert na počítačové modelování působící na Universitě v Portoriku, se však domnívají, že dosavadní přístup je limitovaný naší zkušeností z planety Země a ve skutečnosti jsou možnosti existence života širší.

Rozdělení hmotností exoplanet a jejich vzdáleností od centrálních hvězd. Obyvatelná zóna je vyznačena zeleně. Zdroj: NASA.

Hledání života na cizích planetách je ve skutečnosti řízeno dvěma otázkami: 1. jestli lze na jiných planetách najít podmínky podobné pozemským, vhodné pro život pozemského typu, 2. jestli na nějakých exoplanetách existují podmínky pro život jiného typu.

V článku, který bude uveřejněn v prosincovém čísle časopisu Astrobiology, Schulze-Makuch a jeho spoluautoři navrhují nový systém pro klasifikaci exoplanet s použitím dvou rozdílných hledisek – index podobnosti Zemi (ESI) pro exoplanety pro planety, které se Zemi více podobají a index obyvatelnosti planety (PHI) pro popis chemických a fyzikálních parametrů, které jsou teoreticky slučitelné se životem v extrémnějších podmínkách, méně podobných pozemským.

Tyto indexy podobnosti mohou posloužit jako kritérium k výběru a kategorizaci vhodných exoplanet z velkého a komplexního balíku dat. Dají se celkem snadno a rychle spočítat. Mezi obyvatelné, ale Zemi méně podobné exoplanety se možná dají zařadit planety, které putují prostorem a neobíhají kolem žádné hvězdy.

Zdroj:

Habitable Does not Mean ‚Earth-Like‘, Astrobiology Magazine, 23. 11. 2011

Comments are closed.