Úspěšné pozorování zákrytu hvězdy planetkou

Snímek stop hvězd v souhvězdí Berana. Přerušená stopa uprostřed snímku signalizuje, že hvězda byla zakryta planetkou. Foto: Jiří Polák.

Pozorování zákrytů hvězd planetkami je jeden z mála druhů pozorování, ve kterém mohou být amatéři přínosní vědeckému výzkumu. Přesnost, s jakou jsou známy dráhy planetek je sice výborná, ale stále natolik nízká, že předpovědi zákrytů hvězd planetkami jsou velmi nejisté. Zdaleka ne vždy vyjde počasí. Pozorování je také náročné na astronomickou techniku, která není vždy tak spolehlivá, jak by bylo potřeba. Zdaleka ne všichni astronomové-amatéři se o zákryty hvězd planetkami zajímají – už proto, že předpověď často nevyjde – planetka projde v těsné blízkosti hvězdy, ale nezakryje ji. A tak jsou zákryty mnohem častěji předpovídány než pozorovány.

14. srpna 2012 se podařilo amatérskému astronomovi Jiřímu Polákovi z Plzně úspěšně odpozorovat zákryt TYC 1809-00341-1 (9,2 mag) v souhvězdí Berana planetkou (430) Hybris o průměru 41 km. Na fotografii jsou vidět stopy hvězd. Jedna ze stop je uprostřed přerušená. Je to stopa hvězdy TYC 1809-00341-1, kterou zakryla planetka Hybris. Zákryt trval 2,5 sekundy, což je doba odpovídající téměř středu zákrytu. To znamená, že předpověď byla tentokrát velmi přesná. Samotná planetka na fotografii zachycena není, protože má jasnost 15,5 mag; je ještě slabší, než Pluto.

Úkaz byl pozorován refraktorem Megrez 90 (apochromát 90/558) vybaveným rovnačem pole WO P-Flat4 (zkracuje ohniskovou vzdálenost na 0,8násobek). CCD-kamera G2-8300, chlazeno na −30 °C, binning 1×1. Expozice 120 sekund, z toho 30 sekund denní pohyb, zbytek vypnutý pohon. Pozorovací stanoviště: Bažantnice, pozorováno na Letním astronomickém praktiku. Zpracování: SIMS použit na snímání i základní zpracování (Dark, zvýraznění).

Blahopřejeme panu Polákovi k mimořádně úspěšnému pozorování a přejeme ještě mnoho dalších úspěšně odpozorovaných zákrytů.

Comments are closed.