Deset úspěšných let sondy Opportunity

7. července 2003 (8. července 2003 v 03:18:15 UT), tedy před 10 lety a 10 dny odstartovala z mysu Canaveral na Floridě sonda Mars Opportunity. V té době se předpokládalo, že mise sondy Opportunity potrvá 3 měsíce. Skutečnost však dalece překonala i ta nejoptimističtější očekávání. Deset let po startu a po více než devíti letech na povrchu Marsu (přistála 25. 1. 2004) pojízdná laboratoř Opportunity stále pracuje. Od přistání ujela sonda na povrchu Marsu 35 km a 760 metrů (k 15. květnu 2013). Sonda tak překonala 31 let starý rekord vytvořený posádkou Apolla 17 – ta najezdila v prosinci 1972 na povrchu Měsíce 35 km a 740 metrů.

Sonda Mars Exploration Rover B -

Sonda Opportunity odstartovala k Marsu před 10 lety a místo očekávaných 3 měsíců pracuje na Marsu již více než 9 let. Zdroj: NASA.

Opportunity tráví čas svého výročí jízdou. Sonda je v současné době na cestě „Solander Point“, do místa na okraji kráteru Endurance. Tam ji čeká výzkum velmi zajímavých geologických vrstev.

Jízda Opportunity po Marsu byla mnohokrát přerušena zastávkami za účelem odběru vzorků hornin nebo pořízení fotografií. Povrch Marsu je posledních 600 miliónů let vyschlý. Výzkum prováděný sondou je zaměřený na oblasti, o kterých se předpokládá, že byly v raných fázích vývoje Marsu buď zatopeny vodou nebo alespoň v kontaktu s ní.

Sonda objevila mnoho důkazů, že zde kdysi byla kapalná voda skutečně přítomna. V posledních 20 měsících zkoumala sonda Opportunity okraj kráteru Endurance. Objevila v této oblasti sádrovec, který s velkou pravděpodobností na povrch dopravila voda vyvěrající puklinami ve skalním podloží. Zjistila také přítomnost jílovitých minerálů v kusu kamene, který dostal jméno Esperance. Jílovité minerály svědčí o tom, že přes Esperance tekla voda ve větším množství. „Solander Point“ je zajímavý ze dvou důvodů: 1. zatímco hornina v nedávné zastávce sondy Opportunity, Cape York, ležela pod několik metrů silnou vrstvou nadloží, hornina v „Solander Point“ byla chráněna 10× silnější vrstvou zeminy, 2. terén v „Solander Point“ má sklon k severu, takže sonda může snadněji nastavit sluneční panely ke Slunci. To usnadní sondě přečkání marsovské zimy – v pořadí už šesté.

Mapa přesunu Opportunity z Cape York na Solander Point. Zdroj: NASA.

Mapa přesunu Opportunity z Cape York na Solander Point. Zdroj: NASA.

Také dvojče Opportunity, sonda Mars Exploration Rover A – „Spirit“, vydržela funkční na Marsu mnohem déle, než se původně plánovalo. Měla však menší štěstí: po marsovské zimě v roce 2010 se řídicímu středisku již nepodařilo navázat se sondou spojení. Poslední pokusy o navázání spojení byly ukončeny 25. 5. 2011.

Vydrží-li Opportunity ještě alespoň jeden další rok, mohla by překonat rekord sondy Lunochod z roku 1973, která urazila na Měsíci 42 km.

 

 

 

 

Zdroj

Opportunity’s Improbable Anniversary, NASA Science News, 1. 7. 2013

Popis sondy Opportunity a její činnosti

Opportunity (sonda), Wikipedia

Comments are closed.