Povrch Titanu neutvářejí sopky ale eroze

Autor: Mgr. Tomáš Petrásek

Původně vyšlo na webu Vzdalenesvety.cz

Saturnův měsíc Titan - pod neprůhlednou atmosférou se skrývá ještě zajímavější měsíc, než jsme dosud mysleli. Zdroj: NASA.

Saturnův měsíc Titan – pod neprůhlednou atmosférou se skrývá ještě zajímavější měsíc, než jsme dosud mysleli. Zdroj: NASA.

Na stránce věnované misi Cassini-Huygens můžete najít článek právě s tímto názvem (New Theory: Titan Shaped By Weather, Not Ice Volcanoes).Ve skutečnosti jde o „upoutávku“ na odbornou publikaci Jeffreyho Moora a Roberta Pappalarda, vyšlou v časopise Icarus. Co tito autoři říkají?

„Všechny geologické útvary na Titanu, které jsou jednoznačně identifikovatelné, mohou být vysvětleny exogenními procesy (…) Dříve navržené kryovulkanické struktury vytvořené vnitřní činností bez výjimky postrádají jasné důkazy o svém původu. (…) Titan se může nejvíce podobat Callisto s počasím: svět s minimem vnitřní aktivity, s chladným nitrem. Nechceme dokazovat, že na Titanu neexistuje žádná vnitřní činnost, ani poskytnout definitivní alternativní vysvětlení pro všechny pozorované geologické útvary, ale chceme vnést nutnou míru opatrnosti do diskuse.“

Pravidelní čtenáři Vzdálených světů jistě vědí, že s identifikací kryovulkanických struktur na Titanu jsou notorické potíže. Zda nás to opravňuje věřit k tomu, že neexistují nebo jsou vzácné, to je jiná otázka (vždycky je ošidné vyvozovat závěry z něčeho, co nevidíme…), nabádání k opatrnosti a skepticismu je jistě na místě.

Autorům lze vytknout snad jen jediné: nového na jejich teorii není zhola nic. O možnosti chladného nitra a málo aktivního povrchu Titanu se mluví již řadu let, a nové zřejmě nejsou ani prezentované důkazy.

Zdroj

MOORE, Jeffrey M. – PAPPALARDO, Robert T.: Titan: An exogenic world?. Icarus 212(2) 790

Comments are closed.