Česká skupina pozorovatelů planet (2001 - 2010) 2. část

Dokončení (1. část)

Účastníci setkání ČSPP na Hvězdárně ve Vsetíně 27. 4. 2008. Foto Michal Václavík.

V dubnu 2008 se uskutečnilo setkání ČSPP na Hvězdárně ve Vsetíně. Bylo to možné díky pochopení ředitele hvězdárny pana Jiřího Haase a pracovníka hvězdárny Michala Václavíka. Při jeho organizaci setkání vykonal velký kus práce také Martin Mašek. Na setkání zazněly 3 přednášky: moje, Martina Maška a Jany Plauchové. Také pracovník hvězdárny pan Pavel Svozil přednesl obsáhlý příspěvek o činnosti hvězdárny a provedl nás po ní. Setkání se zúčastnili také zájemci z řad veřejnosti. Ing. Věra Bartáková dokonce napsala o setkání krátké povídání na stránce Klubu přátel akcí IAN, které vyznělo dosti pochvalně. Také členové, jak se zdálo, měli ze setkání dobrý pocit.

V září 2008 jsem se vrátil se studiu optiky na vysoké škole a nemohl jsem se vedení ČSPP věnovat tak, jak by bylo potřeba. Navíc nastalo jedno z nejdelších období nepozorovatelnosti Marsu a zároveň Jupiteru. Proto jsem již v létě předal přístupové údaje ke stránkám také Martinu Maškovi a Petru Sklářovi (dvěma nejčinorodějším pozorovatelům) s tím, že mají na internetových stránkách volné pole působnosti. Začátkem roku 2009 jsem se s nimi dokonce dohodl na předání vedení skupiny. K tomu mělo původně dojít na dalším setkání, které se mělo konat opět na jaře ve Vsetíně.

Toto setkání se však nikdy neuskutečnilo. Stalo se totiž něco, co jsem vůbec neočekával: dva nejaktivnější členové a moji předpokládaní nástupci náhle v červnu 2009 vystoupili z ČSPP. Jako důvod uvedli nedostatek svého času, Petr Sklář navíc potřebu věnovat se rodině a pravděpodobný konec s astronomií jako takovou, Martin Mašek to, že se zajímá především o jiné oblasti astronomie. Oba také shodně uvedli, že se nedomnívají, že pozorování planet má v dnešní době nějaký přínos pro astronomii. V pozorování planet však kupodivu vůbec nepřestali. Jak jsem poměrně brzy zjistil, začali dokonce šířit o ČSPP různé nepravdy: například, že neexistuje (zejména Mašek), nebo že „mezi námi byly komunikační problémy“ (žádné nebyly). Racionální vysvětlení pro chování těchto dvou členů neexistovalo a dodnes neexistuje.

ČSPP se tak dostala do nové hluboké krize. Zvažoval jsem její zrušení. Nejen, že se mi nepodařilo najít za sebe schopného nástupce, ale ještě se děje tohle. Ale myšlenka, na níž je ČSPP založena, je přece správná! ČSPP měla za sebou už 8 let fungování; špatně se zachovali Mašek a Sklář, nikoli já nebo někdo jiný z ČSPP. Za zvýšeného úsilí a s pomocí Petra Kubaly, vedoucího popularizačního webu Exoplanety.cz se podařilo činnost ČSPP znovu nastartovat. Dokonce jsme získali nové členy: Lukáše Křivonožku – člověka do té doby v astronomii zcela neznámého, který s pozorováním planet právě začínal – ukázal se však být pro kreslení planet mimořádně nadaný a Daniela Šímu, který byl do té doby členem AKP. Na radu Petra Kubaly jsem začal psát popularizační články. Díky zvýšenému úsilí se také podařilo dokončit některé nedodělky z minulosti. Stránky ČSPP se zkvalitnily. Jejich pagerank stoupl ze 3 v polovině r. 2009 na 5 v prosinci 2009.

Lidová hvězdárna v Prostějově

Lidová hvězdárna v Prostějově 25. 9. 2009. Foto Vladimír Kocour.

Zahájil jsem také spolupráci s Lidovou hvězdárnou v Prostějově. 7. ledna 2010 jsem tam pronesl přednášku o amatérském pozorování planet a exoplanet (shodou okolností se konala na den přesně 400 let od Galileiho objevu 4 největších Jupiterových měsíců). Navzdory sněhové kalamitě a skutečnosti, že to bylo velmi brzo po Novém roce přijelo na přednášku 24 lidí – ve městě s 47 tisíci obyvateli!

Začátkem roku 2010 jsme získali nového člena, Pavla Lukeše z Prahy – vynikajícího pozorovatele Marsu, který zcela sám, jen s 15-cm dalekohledem udělal několikrát víc kreseb, než celá ČSPP, a kvalitnějších. Kromě toho vytvořil několik map celého povrchu Marsu na základě svých pozorování. Jeho vstupem se počet kreseb Marsu podstatně zvýšil, ačkoli i opozice r. 2010 byla apheliová. Mars měl ovšem vysokou deklinaci, což nevýhodu velké vzdálenosti částečně kompenzovalo. Také díky mým článkům o Marsu a Jupiteru, uveřejňovaných na Astro.cz a Exoplanety.cz, o sobě ČSPP dávala více vědět. V polovině roku jsme získali dalšího člena, Martina Hříbala a na podzim Karla Dragouna – velmi nadaného kresliče Jupiteru, navíc s výborným zrakem a k tomu majitele poměrně velkého refraktoru 172/1654 (mm). První, po mnoha letech příznivější opozice Jupiteru, umožnila značný nárůst počtu pozorování.

Nepochybné úspěchy ČSPP v tomto období však vyvolaly závist nepřejících astronomů, včetně našich bývalých členů, nepochopitelně vystoupivších o rok dříve. Už od první třetiny roku 2010 jsem zaznamenával zvýšený tlak na svoji osobu v podobě provokací, anonymních e-mailů a osobních útoků bývalých členů a jejich kamarádů (včetně osob, které neměly s pozorováním planet cokoli společného). Vyskytla se dokonce neoprávněná stížnost na ČSPP adresovaná VV ČAS mající nás očernit jako údajného porušovatele autorského práva! VV ČAS, ačkoli šlo zjevně o podvrh, stížnost uznal jako oprávněnou a v zápisu z jednání VV ČAS uveřejnil nepravdivé tvrzení o ČSPP. Petr Kubala – dříve velmi úspěšný šéfredaktor Astro.cz a po nuceném odchodu neméně úspěšný jediný redaktor vlastního webu Exoplanety.cz – mě sice uklidňoval, že na tohle si musím zvyknout, přesto i on začal být spádem událostí znepokojen.

V listopadu 2010 došlo k nové, velmi silné vlně pomlouvačných útoků proti ČSPP. Podlehli (resp. uvěřili) jim nejprve Lukáš Křivonožka a v rychlém sledu na to také Karel Dragoun a Martin Hříbal. ČSPP během jediného měsíce ztratila 3 svoje nejproduktivnější pozorovatele. S vyhlídkou, že přes veškerou práci by se situace z června 2009 a z listopadu 2010 mohla kdykoli opakovat, jsem se v prosinci 2010 rozhodl činnost ČSPP ukončit. Příběh spolupráce českých astronomů-amatérů na poli pozorování planet se uzavřel …

Došlo k tomu krátce poté, co dobrovolník, profesionální designér ze Slovenska, Mikuláš Pätoprstý, vymyslel logo ČSPP, první a jediné logo v její historii, a poté, co bylo toto logo vybráno za vítězné z 5 návrhů v soutěži (vyhlášené už na jaře).

Česká skupina pozorovatelů planet zanikla v důsledku trvalých problémů, které doprovázely její existenci od počátku. Nepodpora a nezájem ze strany hvězdáren organizací a nespolehlivost a úplatnost lidí – dokonce i šikovných pozorovatelů. ČSPP byla založená na soudržnosti a spolupráci většího počtu pozorovatelů stejných objektů – tento základ se však ukázal zcela nedostatečně nosným. V kritických chvílích mi nebyli účinnou oporou členové ČSPP, ale Petr Kubala, bez něhož by ČSPP zřejmě skončila už o rok a půl dříve.

Kéž nám nový rok 2011 a nejméně celé nové desetiletí 2011-2020 přinese lepší věci, než jaké jsme prožívali v tom minulém!


Dodatek. Počty kreseb planet v databázi ČSPP.

Mars

Celkem 204 kreseb (starší kresby Pavla Lukeše nezahrnuty, protože nestihly být zařazeny do databáze).

období viditelnosti počet kreseb datum opozice úhlový průměr deklinace v den opozice poznámka
2001 11 13. 6. 2001 20,4″ – 26° 23′  
2003 54 28. 8. 2003 25,0″ – 15° 45′ *)
2005-06 67 7. 11. 2005 19,8″ +   5° 10′ *)
2007-08   7 24. 12. 2007 15,7″ + 26° 46′ *)
2009-10 65 29. 1. 2010 14,0″ + 22° 02′  

*) bez kreseb Pavla Lukeše (nestihly být zařazeny do databáze)

Jupiter

Celkem 308 kreseb (pozorování Vladimíra Kocoura z období 1993 – 2000 doplněno později).

rok datum opozice deklinace v den opozice počet kreseb poznámka
1993 30. 3. 1993 –   2° 20′ 24  
1994 30. 4. 1994 – 13° 24′ 14  
1995 1. 6. 1995 – 21° 15′   6  
1996 4. 7. 1996 – 22° 53′   8  
1997 9. 8. 1997 – 16° 38′ 11  
1998 16. 9. 1998 –   4° 15′   0  
1999 23. 10. 1999 + 10° 03′   2  
2000 28. 11. 2000 + 20° 28′ 29  
2001 48 **)
2002 1. 1. 2002 + 23° 01′ 10  
2003 2. 2. 2003 + 17° 42′   6  
2004 4. 3. 2004 +   7° 37′   1  
2005 3. 4. 2005 –   4° 04′ 18  
2006 4. 5. 2006 – 14° 47′ 19  
2007 6. 6. 2007 – 21° 53′ 11  
2008 9. 7. 2008 – 22° 29′ 13  
2009 14. 8. 2009 – 15° 09′ 18  
2010 21. 9. 2010 –   2° 05′ 70  

**) roku 2001 nenastala opozice Jupiteru se Sluncem. Deklinace Jupiteru se po celý rok pohybovala mezi +19° a +23°.

Comments are closed.