Ambiciózní kosmický program Ruska

Logo agentury Roskosmos. Zdroj: Wikipedie.

Od rozpadu Sovětského svazu v prosinci 1991 se v souvislosti s kosmonautikou hovoří téměř výhradně o USA a Evropské kosmické agentuře ESA, tu a tam o Japonsku nebo Číně. Téměř se zapomíná, že průkopníky v kosmickém výzkumu byli Rusové. Na 12. duben 2011 připadá 50. výročí prvního letu Jurije Gagarina do vesmíru (resp. na oběžnou dráhu). Roskosmos – tak zní dnes název organizace, která je dědičkou dřívější Sovětské kosmické agentury. Byla založena v březnu 1992. V důsledku ekonomické krize v Rusku po rozpadu Sovětského svazu si Roskosmos nemohl dovolit takřka žádný vlastní výzkum a vývoj. Soustředil se proto na udržení své orbitální stanice Mir v chodu. Nevděčná práce v nepříznivém prostředí však vedla k získání zkušeností s podmínkami, které původně nikdo neplánoval. Po řízeném zániku Miru se Roskosmos díky zkušenostem s Mirem stal cenným partnerem při budování Mezinárodní kosmické stanice ISS.

Anatolij Perminov.

Rozpočet Roskosmosu je dnes pouze okolo 400 miliónů dolarů ročně a většina úkolů je realizována externě. Přesto agentura Roskosmos počítá v příštích letech s velkorysým kosmickým programem. Program zveřejnil vedoucí Roskosmosu, Anatolij Perminov koncem února 2011 na konferenci Mezinárodní akademie kosmonautiky. Plánuje do roku 2023 vyslat větší počet meziplanetárních sond s různými výzkumnými cíli. K planetě Mars odstartuje již v tomto roce sonda Grunt, která bude zkoumat Marsův měsíc Phobos. Také na povrchu našeho Měsíce má v příštích letech přistát sonda – po mnohaleté přestávce. Následovat budou sondy k Merkuru, Venuši a Jupiteru, především Jupiterově měsíci Europa. Cílem dalších výzkumných projektů bude Slunce a jeho vliv na pozemské prostředí.

Tisková zpráva Roskosmosu a agentury Itar-Tass

Vedoucí Roskosmosu Perminov zmínil, že Rusko plánuje uskutečnit sérii nových důležitých výzkumných záměrů v oblasti sluneční soustavy. “Nyní právě rozpracováváme projekt Phobos-Grunt. Ruští vědci jsou zvyklí účastnit se mezinárodních misí, a oceňujeme své partnery za poskytování příležitostí, které přinesly spoustu dobrých vědeckých výsledků. Náš lunární program přinesl skutečně hodnotná vědecká data. Projekty Luna-Glob a Luna-Resource pokračují. Ruští vědci a inženýři mají také plány dopravit v budoucnu měsíční regolit na Zemi a vybudovat na Měsíci základnu”. Podle Perminova ruský projekt Mercury-II, který počítá s přistáním na Merkuru, poskytne data, která významně přispějí k misím NASA (Messenger) a ESA-JAXA (Bepi-Colombo). Jiný projekt, Laplas-Europe-II, bude spočívat v přistání na Jupiterově měsíci Europa. Data zahájení těchto misí jsou podobná jako u obdobných projektů NASA a ESA. Perminov zdůraznil, že “informovanost o nebezpečí od komet a blízkozemních planetek jsou také důležitou oblastí mezinárodní kosmické spolupráce”. Řekl, že předběžná analýza mise k planetce Apophis je dokončena. “To je zajímavé z různých hledisek včetně letových testů budoucích kosmických lodí.”

Nukleární pohon

Vedoucí Roskosmosu, že na světě neexistuje systém podobný nukleárnímu pohonu, který budou používat kosmické lodě vyvíjené v Rusku”. Nová technologie umožní vysílat do kosmu větší sondy a umožní například misi k Marsu s lidskou posádkou. To bude také znamenat nové a efektivnější typy satelitů k monitorování počasí a shromažďování informací.

Monitoring změn klimatu

Ruské kosmické systémy mohou zdokonalit monitoring změn klimatu. “rozličné klimatické faktory se mají studovat důkladně. Střední Rusko pocítilo tento problém letos v létě, které bylo velmi horké a doprovázené mnoha nebezpečnými požáry.” Perminov poznamenal, že “moderní kosmické systémy budou rozmístěny Ruskem v různých nízkých, ale i geostacionárních a vysoce eliptických drahách.” Vyjmenoval tyto systémy: Meteor-M, Resource-II, Arcon-2M, Electro-L, Arctica-M. Jejich činnost přispěje významně k poznání změn klimatu i v globálním měřítku.

Informovanost o hrozbě z kosmu

Rusko hodlá přispět k programům zaměřeným na varování před hrozbou z kosmu. Dosavadní monitorovací systémy mohou být rozšířeny o ruský monitorovací systém Kanopus-V. Projekt IGMAS (international global natural and industrial emergency aerospace monitoring system) navržený Ruskem jako mezinárodní iniciativa má dobré vyhlídky.

Mezinárodní kosmická stanice

Ruská federální kosmická agentura podporuje stanovisko svých partnerů z projektu ISS prodloužit misi ISS nejméně do roku 2020.

 

Zdroj:

Russian Aims Landings Moon, Mercury, Phobos and Europa, Parabolicard.com
Russia to Probe Major Planets before 2023, Mars Daily, 28. 2. 2011
Roskosmos – oficiální stránka: http://www.federalspace.ru/
Roskosmos (stručná historie), Techblog

Comments are closed.