Zákryt hvězdy planetkou 8. března 2011

Předpovědní mapa pro zákryt hvězdy planetkou Peraga 8. 3. 2011

V článku Zákryty v astronomii jsme zmínili zákrytové metody v astronomii a jejich široké pole působnosti. Astronomové amatéři budou mít možnost pozorovat zákryt hvězdy planetkou. Pás totality leží tentokrát mimo území České republiky; prochází však sousedním Polskem blízko českých hranic. Zákryt nastane 8. března 2011 ve 21 h 03 min UT (22 h 03 min SEČ). Planetka (554) Peraga o průměru 96 km zakryje hvězdu TYC 1879-00114-1 v souhvězdí Blíženců. Hvězda má jasnost +10,9 mag. Při zákrytu poklesne její jasnost o 2,2 mag. Pokles bude trvat maximálně 9,2 sekundy. K pozorování je zapotřebí dostatečně velký dalekohled: takový, aby jím byla zakrývaná hvězda za normální okolností bezpečně viditelná okem (případně CCD-kamerou). Pro vizuální pozorování by dalekohled měl mít průměr nejméně 15 cm. Přesné údaje o zákrytu najdete na stránce http://hvr.cz/zakryty/predpovedi/215/.

V České republice se zákryty zabývá především Zákrytová a astrometrická sekce České astronomické společnosti. Sekce sídlí na Hvězdárně v Rokycanech a pravidelně vydává Zákrytový zpravodaj. Návod, jak takové pozorování provést a kam posílat svoje výsledky, najdete na stránce Zákrytové a astrometrické sekce: http://hvr.cz/zakryty/navod/.

Zdroj:

Hvězdárna v Rokycanech,
Zákrytová a astrometrická sekce ČAS.

Comments are closed.