Saturnův měsíc Enceladus má neobjasněný zdroj vnitřní energie

Očekávaná (vlevo) a pozorovaná (vpravo) energie výtrysků na Enceladu. Zdroj: NASA/JPL/SWRI/SSI.

Saturnův měsíc Enceladus je malý ledový měsíc kulatého tvaru o průměru 504 km. Obíhá ve vzdálenosti 238 000 km od Saturnu. Jeho sněhobílý povrch odráží přes 90% dopadajícího slunečního záření, takže teplota na jeho povrchu je −200 °C. Již dříve byly objeveny výtrysky vody z jeho povrchu. Pod povrchem se předpokládá tekutá voda v podobě oceánu podobného sodovce – směsi vody a plynu. Místa, na kterých byly výtrysky pozorovány, jsou převážně v okolí jižního pólu Enceladu. Měření z přístroje CIRS (Composite Infrared Spectrometer) na sondě Cassini ukázala, že ledové gejzíry na Enceladu mají více energie, než by mělo být podle dosavadních předpokladů měly mít. A to přibližně o 15,8 GW. Až dosud jsme se domnívali, že jediným zdrojem vnitřní energie Enceladu jsou slapové síly od vzdálenějších měsíců, které Enceladus periodicky deformují. Podobný jev, ovšem v mnohem silnější podobě, se uplatňuje u Jupiterova měsíce Io. Proč má Enceladus více vnitřní energie, není známo. Uvažuje se o možném radioaktivním zdroji v nitru měsíce. V každém případě tento objev ukazuje, že překvapením ve sluneční soustavě ještě zdaleka není konec.

Zdroj

GILSTER, Paul: Enceladus: Heat Output a Surprise, Centauri Dreams, 9. 3. 2011
Cassini Finds Enceladus is a Powerhouse, New and Features (JPL), 7. 3. 2011

Comments are closed.