Kyslík a jeho historie na Zemi

Země vyfotografovaná z raketoplánu Discovery během mise STS-96 v roce 1999. Zdroj: NASA.

Kyslík představuje značnou část atmosféry Země – ve vzduchu, který dýcháme, ho je 21%. Ale v dávné historii Země byl vzácný — možná ve vzduchu dokonce zcela chyběl. To se změnilo před necelými 2,3 miliardami let (tzv. „Great Oxidation Event“). Přítomnost plynného kyslíku v zemské atmosféře umožnila vývoj organismů dýchajících vzduch. Mezi ně patří i mnoho dnešních organismů, včetně nás, lidí.

Současný výzkum vědců z MIT ukazuje, že O2 byl na Zemi patrně už stovky miliónů let před tím, než se objevil v atmosféře. Udržoval se v „kyslíkových oázách“ v oceánech. Výzkumní pracovníci z MIT našli důkaz, že drobné aerobní organismy se mohou vyvínout ve formy schopné přežít při extrémně nízkém obsahu kyslíku v těchto podmořských oázách. V laboratorních experimentech bývalý student MIT Jacob Waldbauer, pracující s profesorem geobiologie Rogerem Summonsem a Diannou Newmanovou, dříve oddělení bilogie na MIT a nyní na California Institute of Technology, zjstili, že kvasinka — organismus, který umí přežít za přítomnosti kyslíku v i jeho nepřítomnosti — je schopný produkovat klíčové komponenty vázané na kyslík, dokonce jen s nepatrným množstvím plynného kyslíku.

Nálezy ukazují, že dávný předek kvasinky mohl být podobně schopný využít nepatrné množství kyslíku, které tehdy bylov oceánech. Tým publikovat svoje nálezy minulých týden v Proceedings of the National Academy of Sciences.

Výsledky této skupiny možná pomohou vyřešit spor uvnitř vědecké komunity: přibližně před 10 lety geochemici objevili usazené horniny obsahující fosilní steroidy, nezbytnou složku buněčných membrán dávných organismů.

Vytvořit jednu molekulu sterolu, jako je například cholesterol, od úplného začátku – vyžaduje nejméně 10 molekul O2; nalezené fosilní steroidy však vznikly 300 miliónů let před tím, než se kyslík objevil v atmosféře. To někteří vědci interpretují jako nejstarší důkaz přítomnosti kyslíku na Zemi. Ale protože jiné důkazy přítomnosti kyslíku na Zemi z podobné doby jsou nepřesvědčivé, mnoho geologů se ptá, jestli fosilní steroidy jsou nepochybným dokladem dávného kyslíku.

Waldbauer a kolegové se domnnívají, že O2 byl na Zemi o 300 miliónů let před tím, než se objevil v atmosféře — právě v extrémně nízkých koncentracích, které nemohly zanechat jinou stopu v horninách. Zdůvodňují to tím, že dokonce i při zcela nepatrných koncentracích, O2 může stačit aerobním organismům produkujícím steroly.

K otestování své teorie se vědci podívali na kvasinku jako model. Kvasinka používá O2 v kombinaci s cukry k syntéze ergosterolu, svého primárního sterolu. Kvasinka umí růst i bez O2 a to tak dlouho, dokud má zajištěný nějaký zdroj ergosterolu. Aby zjistili nejmenší množství O2, které kvasince stačí, resp. které dokáže zužitkovat, vědci vytvořili speciální experiment. Cílem experimentu bylo určit bod, ve kterém se přepne anaerobní metabolismus kvasinky v aerobní. Waldbauer pěstoval buňky kvasinek se směsí esenciálních látek, včetně ergosterolu a glukózy označené uhlíkem C-13. Zjistilo se, že bez kyslíku kvasinky vesele spotřebovávaly sterol ze živného roztoku, ale žádný vlastní nevyrobily. Když Waldbauer přidal nepatrné dívky kyslíku, metabolismus se přepnul, a kvasinky začaly využívat O2 v kombinaci s glukózou k výrobě vlastního sterolu. Uhlík C-13 umožnil rozlišit sterol dodaný kvasinkám od sterolu, který si kvasinky samy vyrobily.

Vědci zjistili, že kvasinky dokážou využít kyslík i při nanomolárních koncentracích O2 – to je mnohem nižší koncentrace, než se očekávalo. To podporuje teorii, že kyslík — a jeho producenti a konzumenti — mohli určitě existovat dlouho před objevením se kyslíku v atmosféře.

Waldbauer a Summons se domnívají, že produkce a spotřeba kyslíku se mohla v oceánech objevit stovky miliónů let před tím, než se v atmosféře objevila první stopa vzdušného kyslíku. Tvrdí, že s největší pravděpodobností, sinice, modrozelené řasy žijící na povrchu oceánu, vyvinuly schopnost vyrábět kyslík s pomocí slunečního svitu procesem známým jako fotosyntéza. Zpočátku byl ale kyslík rychle spotřebováván dávnými aerobními organismy. Velké množství vulkanického materiálu obshajícího železo a síru, který se dostával do atmosféry i oceánu, spotřebovalo zbývající kyslík. I poté, co se kyslík začal uvolňovat z oceánu do atmosféry, byl zpočátku absorbován horninami na povrchu pevniny, obsahujícími látky, které se snadno slučují s kyslíkem. Část kyslíku se také dostávala do stratosféry, kde vytvářela základ dnešní ozónové vrstvy. Teprve o 300 miliónů let později převážila produkce kyslíku modrozelenými řasami nad jeho spotřebou nejrůznějšími procesy a chemickými rezervoáry (tzv. „oxygen sinks“). Modrozeleným řasám – neúnavným továrnám na kyslík – vděčíme za celý další vývoj života za Zemi.

 

Zdroj:

Oxygen! New MIT Discoveries About Its Evolution on Earth, Daily Galaxy, 17. 8. 2011

Comments are closed.