Plány NASA na lety k blízkozemním asteroidům

Sonda OSIRIS-REx sbírá vzorek z asteroidu RQ36. OSIRIS-REx bude testovat řadu technologií, které by se daly použít i pro pilotované lety k asteroidům. Zdroj: NASA.

Během příštích let bude sonda americké NASA hledat stavební kameny života v blízkozemních asteroidech. Sonda se bude jmenovat OSIRIS-REx1 a její start se plánuje na září 2016. Jejím cílem bude asteroid 1999 RQ36. Po navedení na oběžnou dráhu kolem něj bude sonda jeden rok obíhat kolem asteroidu. Poté natáhne k jeho povrchu robotickou paži a odebere vzorek materiálu z povrchu.

„Nazýváme to ‚touch and go,‘ (‚dotkni se a jdi‘)“ vysvětluje vedoucí projektu Michael Drake z University of Arizona. „OSIRIS-REx se bude přibližovat k povrchu rychlostí pouze 0,1 m/s (rychlost menší, než desetina rychlosti chůze) a aniž přistane na povrchu, natáhne robotickou paži vybavenou sběračem vzorků. Jednoduše pošimráme povrch asteroidu proudem ultračistého dusíku a nabereme zvířený materiál.“

Asteroidy se jeví jako tělesa bez života, nicméně materiál získaný z 1999 RQ36 by mohl být vodítkem k odhalení původu života na Zemi.

Někteří vědci věří, že povrch Země byl sterilizován brzy po zformování planety přibližně před 4,5 miliardami let. Planetky a ostatní smetí zanechaly po období velkého bombardování Zemi posetou krátery a zcela zpustošenou. Obrovská úhrnná kinetická energie dopadů meteoritů se přeměnila na teplo a ohřála Zemi k bodu varu. „Země v ‚čase nula‘ měla atmosféru s velkým obsahem horké vodní páry, která pocházela z vařící se vody v oceánech“, říká Drake. „Představte si, že stojíte v lávovém jezeře na Havaji, ale je to celoplanetární jezero, hluboké 600 mil (960 km). Vy a cokoli jiného včetně jakékoli organické hmoty a jednobuněčných organismů se změníte na vodní páru a kysličník uhličitý. Nepřežije nic.“ V tomto scénáři by mohl příchod života odjinud být tím prvním impulsem k započetí života na Zemi. Stavební kameny života na naší planetě mohly přijít, přinejmenším zčásti, z asteroidů. „Pozorování uskutečněná pozemními dalekohledy vedou k domněnce, že asteroid 1999 RQ36 je bohatý na sloučeniny uhlíku, nevíme však přesně, které to jsou. Jsou to aminokyseliny? Abychom to zjistili, potřebujeme získat vzorek z asteroidu. K analýze vzorku už máme dostatečné, sofistikované a přesné nástroje a postupy.“ Získání takového vzorku bude hlavním úkolem mise OSIRIS-REx‘.

Celá vědecká komunita ovšem tento názor nesdílí. Existují i dobré argumenty proti této teorii – psali jsme o nich článku Proč jsme nenašli důkaz vznikajícího života v asteroidech?.

Poté, co v roce 2019 doletí OSIRIS-REx k asteroidu 1999 RQ36, budou jeho kamery a přístroje fotografovat a studovat povrch asteroidu po dobu jednoho roku. Prozkoumají topografii, složení povrchu a teplotní poměry. Kromě toho provedou i gravimetrická měření k určení případných vnitřních nehomogenit. Podrobné informace o asteroidu jednak zpřesní naše znalosti o tělesech tohoto typu, jednak pomohou vybrat vhodné místo k odběru vzorku.

Existuje pravděpodobnost 1:1800, že asteroid 1999 RQ 36 dopadne ve 22. století na planetu Zemi. Před 65 milióny let dopadl na Zemi asteroid o průměru asi 6 mil (9,6 km) a přispěl tak k vyhynutí dinosaurů. My, lidé jsme první druh, který činí podstatné kroky k odvrácení hrozby z vesmíru. Vedlejším produktem letu kosmické sondy k této planetce je zpřesnění znalosti její dráhy.

Sonda se má po jednoroční misi u asteroidu vydat na cestu zpět k Zemi a vrátit se i se vzorky v roce 2023.

Zdroj:

NASA Plans to Visit a Near-Earth Asteroid, NASA Science, Science News, 16. 8. 2011

Související články:

Proč jsme nenašli důkaz vznikajícího života v asteroidech?, Planetary.cz, 29. 7. 2011

Comments are closed.