Nové podrobné snímky Saturnova měsíce Hyperion

Hyperion ze sondy Cassini při těsném průletu. Zdroj: NASA.

Sonda Cassini patřící americké kosmické agentuře NASA pořídila 25. srpna 2011 unikátní snímky Saturnova měsíce Hyperion ze vzdálenosti 25 000 km. Jednalo se o druhé nejtěsnější přiblížení sondy k tomuto měsíci.

Hyperion je poměrně malý a vzdálený Saturnův měsíc. Obíhá kolem Saturnu ve střední vzdálenosti 1 481 000 km jednou za 21,3 dne. Ze Země se jeví jako hvězdička s jasností 14,2 mag, jejíž spatření je navíc komplikováno blízkostí jasného Saturnu (+0,5 mag). Hyperion objevil r. 1848 W. Bond. Měsíc má průměr 270 km a nepravidelný tvar. Jeho povrch je pokryt impaktními krátery. Nepravidelná je i rotace Hyperionu. Následkem toho se nedá spolehlivě předpovědět, kterou část měsíce sonda při přiblížení vyfotografuje. Měsíc se vyznačuje také velmi nízkou střední hustotou. Původ Hyperionu je nejasný. Není vyloučeno, že se jedná o úlomek nějakého většího měsíce, který se kdysi rozpadl.

Ze snímků pořízených při tomto těsném průletu bude možné zpřesnit informace nejen o vzhledu jeho povrchu, ale i o jeho chemickém složení a případných sezónních změnách.

Nejnovější surové snímky Hyperionu jsou k dispozici online na adrese: http://saturn.jpl.nasa.gov/photos/raw/.

Sonda Cassini se nejvíce přiblžila k Hyperionu 26. září 2005, a to na vzdálenost cca 500 km od povrchu. Příští těsné přiblížení k Hyperionu nastane 16. září 2011, kdy bude vzdálenost činit 58 000 km.

Zdroj:

NewsAlert: NASA Cassini Flyby Captures Close-Up Images of Saturn’s Odd Moon, Hyperion, Daily Galaxy, 26. 8. 2011

Comments are closed.