Nová exoplanetární soustava v 13 let starých datech

Hvězda HR 8799 vyfotografovaná roku 1998 infračervenou kamerou HST. Kolem ní obíhá 1 známá a 2 dříve neznámé exoplanety. Zdroj: NASA/ESA/STScI.

Opětovná analýza snímků pořízených Hubblovým teleskopem v roce 1998 vedla k nalezení dvou exoplanet, které do té doby nebyly známy. Objev nových exoplanet ve 13 let starých datech je nejen úspěchem moderních metod zpracování obrazu, ale i prodloužení pozorovací řady exoplanet do minulosti.

Za 13 let exoplanety změnily svoji polohu. Z delší pozorovací řady lze přesněji určit dráhové elementy exoplanet, případně jejich hmotnosti. To je v případě soustavy HR 8799 poměrně obtížné, protože všechny planety obíhají kolem své hvězdy v poměrně velkých vzdálenostech, takže jejich oběžné doby jsou dlouhé. 13 let stará data jsou proto významnou pomocí.

Remi Soummer ze Space Telescope Science Institute v Baltimoru chystá prověřit moderními metodami zpracování obrazu starší snímky dalších 400 exoplanetárních soustav. Úkolem se bude zabývat tým mladých vědců vedených Remi Soummerem v rámci programu Sagan Fellowship.

Na obrázku vlevo je hvězda HR 8799 vyfotografovaná v roce 1998 infračervenou kamerou Hubblova teleskopu. Uprostřed vidíme současné zpracování původních dat z HST. Zdroj: NASA/ESA/STScI.

Dalším vhodným cílem prověřování starších snímků jsou hvězdy s cirkumstelárními disky. V těchto discích právě nyní probíhá proces formování planet, a možná nám unikly protoplanety, které už se vytvářejí.

Podrobnosti v angličtině najdete na stránce Space Telescope Science Institute.

Zdroj:

Astronomers Find Elusive Planets in Decade-Old Hubble Data, JPL News&Features, 6. 10. 2011

Comments are closed.