Blízkozemní planetka 2005 YU55

Radarový snímek planetky 2005 YU55 pořízený radarem v Arecibu na ostrově Portoriko. Zdroj: Wikipedia.

V noci z 8. na 9. listopad 2011 proletí kolem Země blízkozemní planetka 2005 YU55 ve vzdálenosti 325 000 km. Toto na první pohled obrovské číslo představuje ve vesmíru nepatrnou vzdálenost, pouhých 85% střední vzdálenosti Měsíce od Země. Těsné průlety malých blízkozemních planetek kolem Země jsou poměrně časté. Avšak zatímco většinou jde o tělesa o rozměrech desítek metrů, planetka 2005 YU55 dosahuje průměru přibližně 400 m. Těleso podobné velikosti se tak těsně přiblíží k Zemi jen jednou za několik desetiletí. Naposledy to byla planetka 2010 XC15 dne 27. prosince 1976 objevená roku 2010 (předobjevový, dodatečně vypočítaný průlet).

Planetku 2005 YU55 objevil Robert McMillan v rámci přehlídky Spacewatch 28. prosince 2005. Planetka 2005 YU55 je planetka typu Apollo. Jeden oběh kolem Slunce trvá planetce 1,22 pozemského roku. Aphelium její dráhy se nachází vně dráhy Země (1,6329 AU od Slunce) a perihelium je dokonce blíž, než planeta Venuše, pouze 0,65241 AU. Dráha planetky je poměrně protáhlá.

Letošní přiblížení k Zemi

Planetka začne být pozorovatelná prakticky až v době průletu kolem Země, protože přiletí z velmi podobného směru, v jakém se nalézá Slunce. Průběh přiblížení planetky k Zemi znázorňuje animace na stránce NASA. Planetka se nejvíce přiblíží k Zemi 9. listopadu v 0 h 28 min SEČ a to na 325 000 km. Přibližně o 8 hodin později, 8 h 13 min SEČ se planetka nejvíce přiblíží k Měsíci a to na 239 000 km.

Ze stanoviště na 50° severní šířky a 15° východní délky začne být planetka pozorovatelná teoreticky už večer 8. listopadu, kdy se za večerního soumraku bude nacházet v souhvězdí Hadonoše ve výšce pouhých 17° nad obzorem. Protože je však úhlově velmi blízko Slunce a k Zemi natáčí svou Sluncem neosvětlenou stranu, můžeme ji označit za prakticky nepozorovatelnou. Přesto, že se jedná o poměrně velkou blízkozemní planetku, bude mít i při svém největším přiblížení k Zemi úhlový průměr jen asi 0,25″. Planetka se bude rychle pohybovat směrem k východu směrem k souhvězdí Orla a zapadne krátce po 22. hodině SEČ. Její jasnost patrně nepřesáhne 13 mag. K jejímu vizuálnímu spatření bude teoreticky zapotřebí nejméně 30cm dalekohled, a to ještě za opravdu vynikajících pozorovacích podmínek, protože planetka bude nízko nad obzorem.

V době největšího přiblížení k Zemi (a zároveň největší jasnosti) bude planetka pod naším obzorem. Nejlepší podnímky pro její pozorování budou mít obyvatelé severní části Jižní Ameriky, karibské oblasti, Mexika a jihu USA.

U nás znovu vyjde nad obzor ve 14 h SEČ a o její pozorování se můžeme pokusit večer v souhvězdí Ryb. Na začátku občanského soumraku bude asi 30° nad obzorem. Jasnost planetky bude asi 12 mag, ale její pozorování bude ztěžovat blízkost dorůstajícího Měsíce, který bude v tu dobu poblíž úplňku a ve vzdálenosti jen asi 10°.

V dalších nocích už bude planetka od Země velmi daleko a bude detekovatelná jen velmi velkými přístroji specializovaných observatoří v zemích s výbornými pozorovacími podmínkami.

Budoucí přiblížení

19. ledna 2029 se planetka přiblíží k Venuši asi na 280 000 km, tedy ještě blíže, než 8. listopadu 2011 k Zemi. Dráha planetky bude tímto průletem značně ovlivněna a předpověď jejích polohy po průletu kolem Venuše je méně přesná. Znovu k Zemi se planetka přiblíží v roce 2041. Vzdálenost jejího největšího přiblížení dokážeme zatím jen zhruba odhadnout na přibližně 0,3 AU (450 miliónů kilometrů).

Zdroj:

YEOMANS, Don – BENNER, Lance – GIORGINI, Jon: Asteroid 2005 YU55 to Approach Earth on November 8, 2011, NASA, Near Earth Object Program, 10. 3. 2011

Asteroid 2005 YU55, Wikipedia

Comments are closed.