Titan a Dione ze sondy Cassini

Titan a Dione 21. 5. 2011 ze sondy Cassini. Zdroj: NASA.

Saturnův třetí největší měsíc Dione (1123 km) je možné vidět skrz atmosféru největšího měsíce Titanu (5150 km). Snímek zachycuje stranu měsíců, která je odvrácená od Saturnu. Severní pól měsíců je nahoře. Kamera byla při snímkování namířena k severní, Sluncem osvětlené straně prstenců nízko nad rovinou prstenců. Snímek byl pořízen složením snímků v červené, zelené a modré barvě. Snímek byl pořízen 21. května 2011 sondou Cassini ze vzdálenosti 2,3 miliónu kilometrů od Titanu a 3,2 miliónu kilometrů od Dione. Měřítko obrazu je 14 km na pixel na Titanu a 19 km na pixel na Dione.

Více informací o sondě Cassini najdete na stránkách http://www.nasa.gov/cassini a http://saturn.jpl.nasa.gov. Tým zabývající se zpracováním obrázků ze sondy má stránku http://ciclops.org.

Zdroj:

Photo: Titan and Dione As Seen by Cassini, Saturn Today, 29. 12. 2011

Comments are closed.