Zatmění Měsíce 10. prosince 2011 bude doprovázet zákryt hvězdy planetkou

Měsíc 10. prosince 2011 v 16:30 SEČ. Zdroj: Stellarium.

10. prosince večer, nastane úplné zatmění Měsíce viditelné z našeho území jen jako částečné. Měsíc vychází 10. prosince v 16 h 01 min SEČ (v Praze). Úplná fáze zatmění však končí už v 15 h 57 min 54 sec. Konec částečného zatmění nastává v 17 hod 18 min 18 sec a konec polostínového zatmění v 18 hod 31 min 42 sec.

Diagramy a animace zatmění najdete na http://www.shadowandsubstance.com/. Znázornění oblastí, ze kterých je zatmění Měsíce 10. 12. 2011 pozorovatelné, najdete na http://astro.ukho.gov.uk/eclipse/1612011/.

Pás totality pro zákryt hvězdy UCAC2 41843337 planetkou (83) Beatrix dne 10. prosince 2011 v 16:09 UT.

Avšak ještě před tím, než úkaz skončí, bude možné velkými dalekohledy (a spíše fotograficky) pozorovat také jiný úkaz: zákryt hvězdy UCAC2 41843337 (11,2 mag) planetkou (83) Beatrix. Zákryt nastane v 16 h 09 min UT, tedy v 17 h 09 SEČ. Zakrývaná hvězda se bude nacházet pouze 7° od Měsíce, což bude spolu s její nízkou jasností znesnadňovat pozorování. Pravděpodobnost, že zákryt z našeho území uvidíme, navíc není 100%. Případné negativní pozorování, tj. že zákryt nenastal, však má pro astronomii také význam, protože potvrzuje, že pás totality pro tento zákryt ležel jinde a dráha planetky je tedy poněkud jiná, než vypývalo z předpovědi. Pokud úkaz nastane, bude trvat nanejvýš 7,3 sekundy.

Podrobnosti o tomto zákrytu hvězdy planetkou a o metodách pozorování zákrytů hvězd planetkami najdete na stránce Hvězdárny v Rokycanech.

Comments are closed.