Dvacet kilometrů vysoký prašný vír na Marsu

Prašný vír nad povrchem Marsu sahající do výšky 20 km. Snímek pořídila 14. března 2012 sonda Mars Reconnaissance Orbiter. Zdroj: NASA.

Dne 14. března byl přístrojem HiRISE na palubě sondy Mars Reconnaissance Orbiter obíhající kolem Marsu objeven 20 km vysoký prašný vír pohybující se oblastí Amazonis Planitia na severní polokouli Marsu. Vír je navzdory své výšce velmi úzký, jeho průměr se pohybuje okolo 70 metrů.

Prašné víry se vyskytují na Marsu podobně jako na Zemi. Jedná se o rotující sloupy vzduchu pozorovatelné díky tomu, že s sebou unášejí prach zvednutý z povrchu. Narozdíl od tornáda se prašný vír utvoří obvykle za jasného dne, když je povrch rozehřátý Sluncem. Od povrchu se ohřívá vzduch. Vrstva vzduchu poblíž povrch se nakonec ohřeje natolik, že si prorazí cestu vzhůru skrz chladnější a těžší vzduch nacházející se nad ním. Vznikne proud vzduchu, který během stoupání začne rotovat, pokud jsou k tomu vhodné podmínky.

Obrázek byl pořízen v době, kdy je na severní polokouli Marsu léto, dva týdny před letním slunovratem, v době kdy je povrch Marsu ve středních šířkách v důsledku slunečního záření nejtelpejší.

Sonda Mars Reconnaissance Orbiter začala zkoumat Mars v roce 2006. Nyní se sonda nachází ve fázi prodloužené mise. Sleduje povrch Marsu a jeho změny jako např. vznik nových impaktních kráterů nebo sezónní posuny hranice polárních čepiček. Sonda již dnes shromáždila o povrchu Marsu více dat než všechny ostatní sondy vyslané k Marsu dohromady. Na stránce http://hirise.lpl.arizona.edu se nachází více než 21 700 obrázků pořízených touto sondou.

Sonda HiRISE je ovládána z Tucsonu, kde sídlí University of Arizona. Sondu vyrobila firma Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder, Colo. Projekty Mars Reconnaissance Orbiter a Mars Exploration Rover spravuje NASA Jet Propulsion Laboratory sídlící v Pasadeně v Kalifornii. Orbitální modul vyrobila firma Lockheed Martin Space Systems v Denveru.

 

Zdroj:

12-Mile-High Martian Dust Devil Caught In Act, NASA-JPL New and Features, 4. 4. 2012
Mars Reconnaissance Orbiter – http://www.nasa.gov/mro

Comments are closed.