Hubblův dalekohled viděl budoucí smrt planety Země

Disk z trosek bývalých planet kolem bílého trpaslíka v představách malíře. Credit: Mark A. Garlick / space-art.co.uk / University of Warwick.

Výzkum bílých trpaslíků dost možná ukazuje osud naši vlastní planety…

Představte si planetární systém, ve kterém se hvězda začne postupně nafukovat (stane se rudým obrem) a sežehne planety ve vnitřních částech systému. Následně dojde k odhození plynné obálky hvězdy, což má snad ještě více zdrcující následky. Naše Slunce stejně jako jiné hvězdy tvoří (obvykle) v systému dominantní centrální těleso, jehož hmotnost je větší, než hmotnost všech ostatních těles: planet, planetek, komet…

Celý článek si můžete přečíst na webu Exoplanety.cz.

Comments are closed.