Spitzerův teleskop objevil kandidáta na exoplanetu o průměru 2/3 Země

Umělecká představa exoplanety UCF-1.01, obíhající kolem hvězdy GJ 436 vzdálené od nás 33 světelných let. Zdroj: NASA/JPL-Caltech.

Astronomové pracující se Spitzerovým kosmickým teleskopem pod vedením Kevina Stevensona detekovali kandidáta na exoplanetu. Průměr této exoplanety se odhaduje na pouhých 8400 km (2/3 průměru Země). Exoplanetární kandidát dostal označení UCF-1.01 a je vzdálený pouhých 33 světelných let. Pokud se exoplaneta potvrdí, půjde o nejbližší planetární soustavu s exoplanetou o menší hmotnosti, než je hmotnost Země.

Exoplanety o velikosti srovnatelné se Zemí jsou známy už delší dobu. Tento případ je ale jiný: kandidát na exoplanetu UCF-1.01 je první, který byl objevený Spitzerovým teleskopem metodou tranzitní fotometrie. Nový kandidát na exoplanetu byl objeven zcela nečekaně. Stevenson a jeho kolegové studovali GJ 436b. V datech ze Spitzerova teleskopu byly zaznamenány slabé periodické odchylky.

UCF-1.01 obíhá kolem hvězdy GJ 436 spektrálního typu M jednou za 1,4 pozemského dne. Povrchová teplota této exoplanety se odhaduje na 600 °C. V případě potvrzení objevu by se jednalo o již druhou exoplanetu obíhající kolem této hvězdy. První exoplaneta – GJ 436b dosahuje přibližně velikosti Neptunu.

S největší pravděpodobností nemá UCF-1.01 žádnou vlastní atmosféru. Vzhled této exoplanety by se mohl podobat Merkuru. Je však možné i to, že exoplaneta připomíná spíše zvětšenou obdobu Jupiterova měsíce Io.

Kromě UCF-1.01, usuzuje Stevensonův tým ještě na dalšího kandidáta na exoplanetu u hvězdy GJ 436 – UCF-1.02. možnost Existence tohoto tělesa je však velmi nejistá, protože variace jasnosti hvězdy jsou na úrovni rozlišovací schopnosti aparatury. UCF 1.02 by musel mít velikost pouhé 1/3 Země.

Z přibližně 1 800 hvězd, u kterých družice Kepler (zaměřená na detekci exoplanet metodou tranzitní fotometrie) zjistila možnost, existence exoplanet, byla pouze u 3 potvrzena přítomnost exoplanet menších než Země. Z nich jen jedna je menší (57% průměru Země), než kandidát UCF-1.01 objevený Spitzerovým teleskopem.

Zdroj:

HARRINGTON, J. D. – CLAVIN, W.: Spitzer Finds Possible Exoplanet Smaller Than Earth, NASA, 18. 7. 2012

Comments are closed.