Jižní vír na Titanu – doklad střídajících se ročních období

Titan vyfotografovaný sondou Cassini 18. července 2012 ze vzdálenosti 3 miliónů kilometrů. Zdroj: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.

Sonda Cassini monitoruje rozvíjející se jižní polární vír na Titanu, což je masa vířícího plynu okolo jižního pólu v atmosféře měsíce. Vír je vidět na spodní straně snímku. Na snímku je zachycena část povrchu Titanu přivrácená k Saturnu. Severní pól Titanu je nahoře a pootočený o 14° doleva. Snímek byl pořízen v modré části viditelného spektra telekamerou sondy Cassini 18. července 2012. Sonda Cassini byla v tu chvíli vzdálena od Titanu 3 milióny kilometrů. Plné rozlišení činí 18 kilometrů na pixel. Kontrast detailů je zvýšen 1,5×. O Titanu, jeho střídajících se ročních obdobích a dějích v jeho atmosféře vyšel článek Tomáše Petráska na webu Vzdalenesvety.cz. V článku je diskutován také pravděpodobný vodní podpovrchový oceán, o kterém jsme psali již dříve.

Comments are closed.