Největší dalekohled pro Čerenkovovo záření

Dalekohledy CT2 a CT3 systému HESS v Namibii (snímek z roku 2003). Zdroj: Wikipedia.

Začátkem srpna 2012 byla uvedena do provozu soustava teleskopů HESS (High-Energy Stereoscopic System) v Namibii. Jde o dosud největší observatoř zaměřenou na detekci Čerenkovova záření. Čerenkovovo záření je elektromagnetická obdoba rázové vlny v akustice. Vzniká při vniknutí vysokoenergetické částice do zemské atmosféry větší rychlostí, než je rychlost světla v atmosféře (ovšem samozřejmě menší, než je rychlost světla ve vakuu).

Vědci oznámili, že obří čerenkovský dalekohled HESS II zahájil detekci kosmického záření. Soustava teleskopů o celkové hmotnosti 600 tun se svým 28metrovým zrcadlem bude pozorovat nejextrémnější jevy ve vesmíru v pásmu vysokoenergetického záření gamma. Observatoř se nachází asi 100 km západně od namibijského hlavního města Windhoeku. Uvedení této observatoře do plného provozu bude znamenat velký krok vpřed – jak pro astronomii, tak pro celou jižní Afriku, jako lokalitu vhodnou ke stavbě velkých astronomických přístrojů.

Předchůdce tohoto dalekohledu, dalekohled HESS I, byl v provozu 10 let a zaměstnával přes 170 vědců z 12 zemí světa včetně Austrálie, Jihoafrické republiky, Německa, Francie a Británie.

Zdroj:

Namibia launches world’s largest telescope, The Australian News, 2. 8.  2012
CHIRGWIN, Richard: Namibia unveils whopper Cherenkov telescope – Capturing tiny atmospheric flashes to reveal distant galaxies, The Register, 30. 7. 2012
High-Energy Stereoscopic System, oficiální stránka
High Energy Stereoscopic System, Wikipedia

Comments are closed.