Blízkozemní planetka 2012 DA14 je ve skutečnosti menší

Série 72 radarových snímků planetky 2012 DA14 pořízených 70metrovou anténou  Deep Space Network v Goldstone. Zdroj: NASA/JPL-Caltech.

Série 72 radarových snímků planetky 2012 DA14 pořízených 70metrovou anténou Deep Space Network v Goldstone. Zdroj: NASA/JPL-Caltech.

Radarová pozorování radioteleskopem Deep Space Network v Goldstone v Kalifornii ukazují, že planetka 2012 DA14, která v noci z pátku na sobotu prolétla kolem Země, má průměr jen 40 metrů a nikoli 50.

V noci z 15. na 16. leden 2013 provedli astronomové Lance Benner a Marina Brozovic z JPL sekvenci radarových snímků planetky 2012 DA14 pomocí 70metrové antény radioteleskopu Deep Space Network v Goldstone v Kalifornii. Každý ze 72 snímků byl exponován 320 sekund.

Pozorování bylo uskutečněno v době, kdy se planetka od Země už vzdalovala. Vzdálenost planetky se v průběhu exponování změnila ze 120 000 na 314 000 kilometrů. Rozlišení na povrchu planetky dosahuje 4 metry na pixel. Pořizování snímků trvalo 8 hodin a na snímcích je viděl podlouhlý objekt, který za dobu snímkování dokončil jednu rotační periodu. Obrázky naznačují, že planetka má v nejdelší ose průměr okolo 40 metrů. Podle původních odhadů měla planetka mít průměr 50 metrů. I tak však jde o těleso, které by při nárazu do Země způsobilo katastrofu.

Další pozorování planetky 2012 DA14 byla naplánována na 18., 19. a 20. únor.

Radar je při studiu planetek, zvláště blízkozemních velkým pomocníkem. Pomocí něj lze zjistit vzdálenost planetky, velikost, tvar, rotaci a někdy i útvary na povrchu nebo drsnost povrchu. Radarové pozorování často dovoluje zpřesnit dráhu. Radaru navíc nevadí oblačnost ani denní světlo. Radar je omezen pouze vzdálenostmi ve vesmíru.

NASA se zabývá detekcí, sledováním a katalogizací planetek a komet přibližujících se k Zemi v rámci projektu NEO (The Near-Earth Object Observations Program) nazývaným také „Spaceguard“.

Zdroj

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-063

Další odkazy

Planetky a ostatní blízkozemní objekty: http://www.jpl.nasa.gov/asteroidwatch
Radarový výzkum planetek: http://echo.jpl.nasa.gov/
Deep Space Network: http://deepspace.jpl.nasa.gov/dsn.

Comments are closed.