Příběh znovuobjevené komety 273P/Pons-Gambart

Kometu objevili nezávisle na sobě J. L. Pons 21. června 1827 ve Florencii a A. Gambart v Marseille. Kometa byla pozorována jen jeden měsíc a z pozorování se nepodařilo určit dráhu. Teprve za 90 let, v roce 1917 se podařilo spočítat přibližnou eliptickou dráhu s oběžnou dobou 63 let. V roce 1978 spočítal S. Nakano novou dráhu s periodou 57 let. Kometa však byla považována za ztracenou.

V roce 2012 objevil Rob Matson kometu na snímcích ze sondy SWAN ze 7. a 19. listopadu 2012. Na konci listopadu se podařilo první pozorování ze zemského povrchu. M. Mayer upozornil na možnou identitu nové komety se ztracenou kometou D/1827 M1 (Pons-Gambart). 26. prosince byly v MPC publikovány nové dráhové elementy s oběžnou dobou 188 let a bylo potvrzeno, že jde o stejnou kometu. Poprvé po průchodu periheliem (19. prosince) pozoroval kometu D. H. Levy 20. ledna 2013. Kometa měla jasnost 9,0 mag.

Dráha komety:

Datum průchodu periheliem (T): 2012 Dec. 19.6592
Argument perihelia (w): 20.1688
Periheliová vzdálenost (q): 0.810205 AU
Délka výstupného uzlu (n): 320.4319
Excentricita (e): 0.6094100
Sklon dráhy (i): 136.3977°
Oběžná doba (P): 188 roků

Viditelnost komety:

Kometa je viditelná na ranní obloze. V průběhu února bude vycházet stále dříve, na konci měsíce vychází o půlnoci. Kometa se pohybuje směrem k severu ze souhvězdí Hadonoše do Herkula. Jasnost komety se příliš nemění, pohybuje se kolem 10 mag.

Zdroj

http://www.kometarium.com/273p.html

Comments are closed.