Proč jsou měsíční moře převážně na přivrácené straně Měsíce?

Vědci pracující s daty dodávanými dvojicí sond GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) získávají nový pohled na současnost a minulost měsíčního povrchu. Dvojice sond GRAIL odstartovala ze Země v září 2011. Sondy obíhaly kolem Měsíce ve vzdálenosti 55 km nad povrchem do prosince 2012, kdy jejich mise skončila. V časopise Science byla tento týden uveřejněna studie pokoušející se zdůvodnit, proč je rozložení měsíčních moří na povrchu Měsíce nerovnoměrné.

Umělecká představa sond GRAIL nad povrchem Měsíce (sonda a Měsíc nejsou ve stejném měřítku). Zdroj: NASA/JPL-Caltech.

Umělecká představa sond GRAIL nad povrchem Měsíce (sonda a Měsíc nejsou ve stejném měřítku). Zdroj: NASA/JPL-Caltech.

Tmavá měsíční moře jsou ztuhlé lávové bazény, které vznikly vylitím lávy z nitra Měsíce na povrch v důsledku narušení kůry Měsíce dopady planetesimál – obřích meteoroidů – převážně v době velkého bombardování před 4 miliardami let, v rané fázi vývoje sluneční soustavy. Během tohoto období byl Měsíc zasažen tak velkým množstvím impaktů různých velikostí, že by měsíční moře měla pokrývat Měsíc na mnoha místech a přibližně rovnoměrně. Skutečnost je ale jiná. Na odvrácené straně je moří minimum.

Hlavní autorka článku, Maria Zuber(ová) konstatuje, že největší překážkou v nalezení odpovědi na otázku nerovnoměrného rozložení moří je skutečnost, že neznáme přesnou rozlohu lávových výlevů tvořících moře. Jejich část je skrytá pod povrchem. Jisté však je, že Měsíc reagoval na přibližně stejně velké impakty různým způsobem.

Gravimetrická měření provedená dvojicí sond projektu GRAIL potvrdila, že kůře Měsíce je na přivrácené straně slabší než na straně odvrácené.

Již delší dobu je známo, že teplota měsíční kůry je na přivrácené straně Měsíce poněkud vyšší, což je způsobeno rozpadem radioaktivního uranu a thoria. Tyto těžké prvky sem byly dopraveny vulkanickou činností na Měsíci ještě v době před vznikem dnešního vzhledu Měsíce.

Mapa tloušťky měsíční kůry na přivrácené (vlevo) a odvrácené (vpravo) straně Měsíce. Lambertovo stejnoploché zobrazení. Zdroj: NASA/JPL-Caltech.

Mapa tloušťky měsíční kůry na přivrácené (vlevo) a odvrácené (vpravo) straně Měsíce. Lambertovo stejnoploché zobrazení. Zdroj: NASA/JPL-Caltech.

Členka týmu Marie Zuber(ové), Katarina Miljuković(ová) z Institut de Physique Globe de Paris, simulovala impakty a chování měsíční kůry. Stejně velký meteoroid vyvolal za stejných podmínek v modelu kůry z přivrácené strany vznik dvakrát většího kráteru, než v modelu kůry z odvrácené strany Měsíce. To by nasvědčovalo domněnce, že měsíční moře vznikla tam, kde byla kůra oslabená předchozí sopečnou činností.

Tento poznatek je ale jen malým poodhalením minulosti Měsíce, navíc jen závěrečné fáze vývoje jeho dnešní podoby.

Zdroj

NASA’s GRAIL Mission Puts a New Face on the Moon, JPL, 7. 11. 2013

Čtěte také …

KOCOUR, Vladimír: Zítra: k Měsíci odstartuje dvojice sond GRAIL, Planetary.cz, 7. 9. 2011
KOCOUR, Vladimír: Země měla původně dva měsíce, Planetary.cz, 13. 8. 2011

Comments are closed.