Zítra: k Měsíci odstartuje dvojice sond GRAIL

Sonda GRAIL bude obíhat nízko nad povrchem Měsíce. Zdroj: MIT.

Mise GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) je součástí výzkumného kosmického programu americké kosmické agentury NASA. Start dvojice sond, které budou obíhat po nízké oběžné dráze kolem Měsíce, je naplánován na zítřek, tj. 8. září 2011. Sondy budou obíhat kolem Měsíce po kruhových polárních drahách ve vzdálenosti 50 km nad povrchem a budou od sebe vzdálené 200 km. Cílem mise GRAIL je studovat nehomogenity uvnitř Měsíce měřením nehomogenit gravitačního pole. GRAIL tak doplní detailní mapu Měsíce vytvořenou na základě snímků z LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) o gravimetrická data. Mise GRAIL pomůže při hledání odpovědi na otázku původu Měsíce a Země. Hlavní vedoucí projektu GRAIL je Maria Zuber z Massachusettského technologického institutu v Cambridge. Ve vědeckém a technickém týmu Zuberové je i bývalá kosmonautka Sally Ride, která povede propagaci a popularizaci mise. Pět nejmodernějších kamer na palubě každé sondy umožní studentům a veřejnosti podílet se na projektu GRAIL a jeho výzkumné činnosti.

GRAIL je lunární obdobou německo-amerického projektu GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), který zkoumá Zemi a dosud probíhá. Projekt GRACE odstartoval roku 2002. Satelity projektu GRACE měří změny gravitace ve vztahu k přesunům hmoty na zemském povrchu, jako např. tání ledu v oblasti zemských pólů nebo změny cirkulace vody v oceánech. Stejně jako v případě GRACE, obě sondy projektu GRAIL budou vyneseny do vesmíru společnou raketou.

Vědecké a výzkumné cíle

Měsíc je po Zemi nejdostupnější a také nejlépe prostudované terrestrické těleso ve sluneční soustavě. Na rozdíl od ní však uchovává stopy historie staré až 4,5 miliardy let. Vědecké a výzkumné cíle mise by se daly shrnout do těchto bodů:

Vědecké cíle:

Primární

— určit strukturu měsíčního nitra od kůry k jádru
— zlepšit porozumění tepelné historii Měsíce

Sekundární

— zobecnit poznatky získané z Měsíce na ostatní terrestrická tělesa

Výzkumné cíle:

— zmapovat strukturu kůry a litosféry
— vysvětlit asymetrii tepelné historie
— zjistit časový průběh brekciace a magmatismu
— vymezit vnitřní strukturu ovlivněnou slapy
— stanovit meze velikosti možného pevného vnitřního jádra

Mise GRAIL potrvá 270 dní, z čehož 90 dní bude tvořit vědecká fáze – mapování gravitačního pole. První výsledky budou dostupné 30 dní po začátku vědecké fáze a celé měření bude hotové nejpozději 3 měsíce po skončení vědecké fáze.

Na palubě sond je také sestava „E/PO MoonKam“, která bude pořizovat snímky a videozáznamy povrchu Měsíce pro veřejnost výukové účely.

Zdroj:

Gravity Recovery and Interior Laboratory

Související články:

GRACE – Gravity Recovery and Climate Experiment (University of Texas)
GRACE Tellus (JPL)
GABZDYL, Pavel: Nejdokonalejší mapa Měsíce všech dob, Měsíční deník II., 27. 8. 2011

Doplněno 8. 9. 2011

GRAIL se dnes vydá k Měsíci se sekundovou přesností, sledujte start živě!, Exoplanety.cz, 8. 9. 2011

Comments are closed.